เมืองไทยไลฟ์จัดกิจกรรม “เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกน่าฮัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปี 4”

นายรัชดา พุ่มสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (Chiang Mai Night Safari)  โดยนายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดโครงการ “เปิดประตูเรียนรู้สัตว์โลกน่าฮัก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปี 4”  มอบประสบการณ์นอกห้องเรียน  โดยนำน้องๆ จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จ. ลำพูน เยี่ยมชมและศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ป่านานาชนิดอย่างใกล้ชิด  ทั้งในช่วงเวลากลางวัน  (Day Safari)  และกลางคืน (Night Safari) โดยมีนางสาววราภรณ์ เนตรใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษาฯ ร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จ.เชียงใหม่

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน