ฟิตช์ เรตติ้งชี้ ผลการดำเนินงานของ บริษัท ประกันชีวิตของจีน ได้รับแรงกดดันและเปราะบางมากขึ้น จากความผันผวนในตลาดทุน ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการด้อยค่าของสินทรัพย์สูงขึ้นในปี 2563

บริษัทประกันชีวิตได้ลงทุนในหุ้นมากขึ้นเพื่อทำให้ผลตอบแทน และDuration mismatch ดีขึ้น ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมประกันชีวิตของจีน มีเบี้ยประกันโตขึ้น 6.9% ในปี 2563 แม้จะมีความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19  ในการดำเนินงาน   การเติบโตของเบี้ยประกัน ค่อยๆฟื้นตัวจากช่วงครึ่งปีแรกของปี 2563 เพิ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง เนื่องจากมีการยกเลิกมาตรการเว้นระยะทางสังคมและความเชื่อมั่นในตลาดฟื้นตัวเนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติและการขาดดุลงบประมาณลดลง

เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ และความต้องการประกันสุขภาพ และประกันแบบออมทรัพย์ในระยะยาวที่แข็งแกร่งขึ้นสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต  และฟิตช์คาดว่า ตลาดประกันชีวิตจีนจะค่อยๆฟื้นตัวจากปีที่แล้ว ซึ่งธุรกิจใหม่โตลดลง

สุขภาพจะยังคงเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุดในจีน  โดยโต 13.4% เมื่อเทียบปีต่อปี (เฉพาะตลาดประกันชีวิต) ในปี 2563 เมื่อเทียบกับตลาดประกันชีวิตแบบเดิมที่โต  5.4%  ฟิตช์มองว่า การใช้ช่องทางดิจิทัลในการให้บริการและการมีผลิตภัณฑ์ประกัน เพิ่มขึ้น จะสนับสนุให้มีการขยายตัวของประกันสุขภาพ

ฟิตช์ยังชี้ว่า การลงทุนในสินเชื่อของบริษัทประกัน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น แต่ความอยู่รอดอุตสาหกรรมประกัน มีความยืดหยุ่นต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19   การผิดนัดชำระหนี้จากการลงทุนในสินเชื่อของบริษัทประกันชีวิต ยังคงเป็นความเสี่ยงหลัก เนื่องจากมีการผิดนัดชำระเพิ่มขึ้นในตลาดสินเชื่อของจีน

ฟิตช์เชื่อว่าความสามารถที่จะทำให้ เกิดการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่าอย่างยั่งยืน เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความแตกต่างให้บริษัทประกันแข็งแกร่งกว่าบริษัทอื่นๆอย่างชัดเจนมากขึ้น  ภายใต้ภาวะตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น  แนวทางเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เชิงกลยุทธ์และความสามารถในการจัดจำหน่าย จะขับเคลื่อนความสามารถในการทำกำไรในระยะยาวให้แก่บริษัทประกันชีวิต แทนที่จะเพิ่มปริมาณเบี้ยประกัน โดยส่งผลเสียต่อการเพิ่มอัตรากำไร – ซึ่งอาจพบเห็นได้โดยทั่วไปกับบริษัทประกันชีวิตที่มีขนาดเล็กกว่า

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน