“ชับบ์สามัคคีประกันภัย” ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารในประเทศไทย

คุณนิตยา พิริยะธรรมวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และคุณนิตยา จะทำหน้าที่นำคณะกรรมการบริหารของบริษัทในการกำหนดกลยุทธ์สำคัญ ๆ ที่จะนำบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ไปสู่เป้าหมาย ทั้งนี้คุณนิตยาดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ 2559 และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อกลุ่มชับบ์ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ ในปี พ.ศ 2557 ในบทบาทใหม่ของเธอ คุณนิตยาจะรายงานตรงต่อ นายพอล แมคนามี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิกของชับบ์

เอ็ดเวิร์ด คอปป์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของชับบ์ ในประเทศเกาหลีใต้ จะเข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำประเทศไทยแทนคุณนิตยา โดยเอ็ดเวิร์ด คอปป์เป็นผู้นำของบริษัทชับบ์ในประเทศเกาหลีใต้เป็นเวลา 4 ปี และมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในธุรกิจการเงิน ในช่วงชีวิตการทำงานนั้นเอ็ดเวิร์ด คอปป์มีประสบการณ์การทำงานในฐานะผู้บริหารระดับสูงให้กับองค์กรชั้นนำทั้งธนาคารและประกันภัย โดยเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการในประเทศเกาหลีใต้ และเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารในฮ่องกง

ขณะที่พอล แมคนามี ได้กล่าวถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงทั้งสองตำแหน่งในประเทศไทยในครั้งนี้ว่า “คุณนิตยา ประสบความสำเร็จในการผลักดันให้การดำเนินธุรกิจประกันภัยวินาศภัยในประเทศไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งได้แสดงถึงความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของเธอในการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในประเทศไทย ผมมั่นใจว่าด้วยความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจ และความสัมพันธ์ที่ดีของเธอในตลาด บทบาทใหม่ของคุณนิตยาจะช่วยผลักดันให้ธุรกิจของชับบ์เติบโตอย่างแข็งแกร่ง นอกจากนี้ เราโชคดีมากที่ได้ผู้บริหารที่มีความสามารถและมีประสบการณ์รอบด้านที่เหมาะสมเช่นเอ็ดเวิร์ด คอปป์มาร่วมนำธุรกิจชับบ์ในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง มีความท้าทาย และมีความหลากหลายมากที่สุดประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก”

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน