คปภ.ให้ความรู้ประกันภัย “ชาวสวนทุเรียน- ผปก.ท่องเที่ยว” อ.พะโต๊ะ ชุมพร

นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมขยายผลจากโครงการคปภ. เพื่อชุมชน สู่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพรและการรณรงค์การทำประกันภัย พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ 100% ณ ศาลาประชาคม อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมีนางคนึงนิจ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย และนางสาวดาเนตร วันทนีย์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยแก่ผู้นำชุมชน เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและประชาชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจากนายเชิงชาย ไพรพฤกษ์ ปลัดอาวุโส รักษาการแทนนายอำเภอพะโต๊ะ  ให้การต้อนรับและขอบคุณสำนักงาน คปภ.ที่เลือกพื้นที่อำเภอพะโต๊ะในการให้ความรู้ด้านประกันภัย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ จัดโดยสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) เพื่อเป็นการขยายผลจากโครงการคปภ. เพื่อชุมชน ลงพื้นที่รับฟังสภาพปัญหาด้านประกันภัยในชุมชนบ้านท่าสะท้อน ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อเพิ่มความเข้าใจด้านประกันภัยให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน ซึ่งมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 25,000 ไร่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ผู้นำชุมชนและประชาชน สามารถนำระบบประกันภัยมาเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ตลอดจนสร้างศักยภาพให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในเขตอำเภอพะโต๊ะ ได้เข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยในมิติต่างๆรวมทั้งการทำประกันภัยตามพ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 และการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ อันจะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นนำระบบประกันภัยบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิต ทรัพย์สินของตนเองและคนในครอบครัวตลอดจนบุคคลรอบข้างได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในโอกาสนี้นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้ช่วยสายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาคพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ คปภ. ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามกรณีเกิดเหตุไฟไหม้เรือท่องเที่ยวชื่อฉันท์ชนก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งจอดซ่อมอยู่บนคานเรือโกเหน่ ตั้งอยู่ที่ซอยร่วมจิตร ถนนท่าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นเหตุให้นายสนิท สุขยิ่งเจริญ อายุ 66 ปีเจ้าของเรือลำดังกล่าวถูกไฟคลอกเสียชีวิต จึงมอบหมายให้สำนักงานคปภ.ระนองเร่งติดตามตรวจสอบการทำประกันภัยในกรณีดังกล่าวเพื่อดำเนินการด้านสินไหมทดแทนต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน