CIBA มธบ. Live สด แจกความรู้ ธุรกิจนวัตกรรม พร้อมอัพสกิล รีสกิลผู้ว่างงาน ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 นัดแรก 22 มิ.ย.นี้

ผศ.ดร.ศิริเดช คำสุพรหม คณบดี วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (มธบ.) เปิดเผยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นอกจากทำให้ผู้คนใช้ชีวิตวิถีใหม่(New Normal) แล้ว หลายคนยังได้รับผลกระทบเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาเศรษฐกิจ เพราะกลายเป็นผู้ว่างงาน ถูกให้ออกจากงาน กำลังมองหางานใหม่  หรือถูกลดเงินเดือน ทางมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครั้งนี้ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรมสัมมนาอัพสกิล รีสกิลให้แก่ผู้ประกอบการ คนวัยแรงงานทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้มอบหมายให้วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี ทำหน้าที่บริการสังคม อบรมอัพสกิล รีสกิล สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ นักธุรกิจนวัตกรรม ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ว่า “ยืนหนึ่งเรื่องธุรกิจ”

“ขณะนี้ วิทยาลัยCIBA ได้ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์(CITE) และคณะการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบ คนวัยทำงาน คนรุ่นใหม่ เบื้องต้นกำหนดไว้ในทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ผ่านการไลฟ์สด ในรูปแบบ Live CIBA TALK ทางเพจ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือhttps://www.facebook.com/dpuciba/ ภายใต้หลักการความตั้งใจดีของมหาวิทยาลัย และทั้ง 3 คณะ เพื่อช่วยเหลือทุกคนให้อยู่รอดได้ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป” ผศ.ดร.ศิริเดช กล่าว

ทั้งนี้  หัวข้อหลักๆ ของการLive CIBA TALK นี้ เป็นเรื่องธุรกิจนวัตกรรม ผู้ประกอบการดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ และการบริการต่างๆ เพราะขณะนี้โลกหมุนตามเทคโนโลยี ธุรกิจต้องปรับตัวโดยใช้นวัตกรรมมากขึ้น หากผู้ประกอบการ คนวัยทำงานมีมุมมองธุรกิจนวัตกรรมจะช่วยให้เขาสร้างผลิตภัณฑ์/สินค้าที่มีความแตกต่าง จุดเด่น มีความเป็นอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สินค้านั้นๆ ทำให้เกิดความน่าสนใจ เป็นการสร้างอาชีพ และรายได้

Live CIBA TALK   มีกำหนดจัดเป็นระยะเวลา 3 เดือน แบ่งเป็น 3 เฟส คือ เฟสแรกจะเป็นการสร้างมุมมอง ความคิด อัพสกิล รีสกิล หลังจากผลกระทบจากโควิด-19 ที่ต้องมีการใช้ชีวิตแบบNew Normal รวมถึงการสร้างองค์ความรู้แก่คนที่สนใจอยากสร้างธุรกิจให้แก่ตัวเอง ดังนั้น หัวข้อในช่วงแรกจะเป็นการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง การทำการตลาด และการจัดการโลจิสติกส์ในช่วงหลังโควิด-19 ว่าควรทำอย่างไร ต่อด้วยเฟส 2 เริ่มฟื้นตัว ให้องค์ความรู้ แลกเปลี่ยนการฟื้นธุรกิจแต่ละประเภท การบริหารธุรกิจ และเฟส 3 การจะทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโต เพิ่มยอดขายให้โตขึ้น  

คณบดีCIBA กล่าวต่อว่า CIBA อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนงานของภาครัฐที่จะให้คนมีสัมมาอาชีพ สร้างคนให้อยู่รอดได้ในสังคม แม้ไม่ได้ทำงานในองค์กร หรือสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ การจัดสัมมนา Live สดครั้งนี้ นอกจากเป็นการบริการต่อสังคม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดำเนินการมาตลอดแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้ และทักษะแก่ผู้ชม เพื่อช่วยให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอให้คนอื่นมาบอกให้เปลี่ยน และสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจของตนเองอยู่รอดได้ภายใน 45 นาที สำหรับการ Live CIBA TALK นี้  อยากเชิญชวนให้คนทำงานทุกคนได้เข้ามารับฟังรับชม เพื่อสร้างโอกาส มุมมองทางธุรกิจ ซึ่งต่อให้ทำงานประจำ หรือทำงานในออฟฟิต หากได้ไอเดียในการทำธุรกิจเล็กๆ เพิ่มเติมก็จะเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และหากเป็นผู้ว่างงานก็จะได้แนวคิดในการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม  Live CIBA TALK จะเริ่มวันแรกในวันจันทร์ที่ 22 มิ.ย.นี้ เวลา 19.00-20.00 น.ทาง เพจ CIBA วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ หรือhttps://www.facebook.com/dpuciba/ โดยมีหัวข้อ สร้างธุรกิจด้วยตัวคุณเองหลังวิกฤตCovid-19  มีวิทยากรผู้เชียวชาญด้าน startup ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม นายกสมาคม Thailand Tech Startup Association และกรรมการบริหาร DPU X  ร่วมกับคุณนิติ มุขยวงศา ผู้ช่วยรองอธิการบดี สายงานวิชาการ มธบ. ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Digital Marketing และ Lean Startup มาให้ความรู้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนทัศนะ มุมมองของตนเอง และเรียนรู้การทำธุรกิจได้จากผู้เชี่ยวชาญ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน