ซิกน่าชูทางเลือกพร้อมช่วยคนไทยจัดการความเครียดด้วยตนเอง

 

บมจ. ซิกน่า ประกันภัย จำกัด  (มหาชน)  บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านประกันสุขภาพจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพันธกิจในการช่วยพัฒนาสุขภาพ ชีวิต และความเป็นอยู่ของลูกค้าให้ดีขึ้น ร่วมส่งเสริมให้คนไทยตระหนักรู้และเข้าใจถึงผลกระทบของความเครียดที่มีต่อร่างกายและจิตใจ พร้อมทั้งเสนอทางเลือกเพื่อช่วยให้คนไทยจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมและสภาพจิตใจของคนไทยในวงกว้าง ซิกน่าเข้าใจและมีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่ง โดยนอกจากต้องการให้คนไทยได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่เกิดจากความเครียดไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพร่างกายรวมถึงผลกระทบทางด้านสุขภาพจิตใจ เช่น เกิดภาวะหดหู่ หรือ ภาวะซึมเศร้าแล้ว ซิกน่าอยากให้คนไทยสามารถควบคุมและจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านแพลตฟอร์มของเรารวมถึงพันธมิตรที่เรามี เพื่อให้คนไทยสามารถดูแลสุขภาพจิตให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน”

แพลตฟอร์มของซิกน่ารวมถึงการจับมือกับองค์กรพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งสามารถช่วยให้คนไทยสามารถควบคุมและจัดการกับความเครียดได้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย

  • แบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเครียดพร้อมออกแบบแผนรับมือและจัดการความเครียดด้วยตัวเอง ผ่านแพลตฟอร์มของซิกน่าที่เรียกว่า PLAN (P คือระยะเวลาในการผ่อนคลาย L คือสถานที่ผ่อนความเครียด A คือกิจกรรมที่เพลิดเพลินทำให้ผ่อนคลายความเครียด และ N คือคนที่จะร่วมผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกัน)
  • รายการ “Jigsaw for Good Life“ ซึ่งออกอากาศทางช่องทาง Podcast ของซิกน่า โดยวัตถุประสงค์ของรายการคือการแบ่งปันแนวทางการพัฒนาชีวิตในทุกมิติ ผ่านการดำเนินรายการแบบสบายๆและเป็นกันเองของคุณสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ หรือ “นิ้วกลม” พร้อมแขกรับเชิญที่น่าสนใจหลากหลายท่าน
  • องค์กรพันธมิตรอย่าง “สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย” ซึ่งเป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายโดยการรับฟังอย่างสร้างสรรค์ผ่านหมายเลข 02 173-6793 และเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้ที่กำลังอยู่ในสภาวะเครียดหรือมีความไม่สบายใจ

โดยซิกน่าเชื่อว่าการบูรณาการช่องการการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงคนไทยในวงกว้างจะสามารถช่วยให้คนไทยรับรู้และสามารถจัดการกับความเครียดของตนเองได้อย่างแท้จริง เพื่อที่คนไทยจะได้มีสุขภาพจิตที่ดีอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงต่อไป

สามารถทำแบบทดสอบเพื่อวัดระดับความเครียดและวางแผนรับมือและจัดการกับความเครียดได้ที่ https://www.cigna.co.th/mystressplan/start

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน