ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรม “Cigna Run for Hearts”  ช่วยผู้ป่วยโรคหัวใจ

นายจูเลียน เมงกัล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการประจำประเทศไทย นำคณะผู้บริหารและพนักงาน ซิกน่า ประกันภัย จัดกิจกรรมตอบแทนสังคมครั้งใหญ่ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Cigna Run for Hearts” เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจ และตอกย้ำพันธกิจหลักของซิกน่าในการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพ ความเป็นอยู่ และความมันคงในชีวิตที่ดีขึ้น ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจเป็นจำนวนมากและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้นๆของโลกและของประเทศไทยจึงอยากสนับสนุนให้ผู้ป่วยโรคหัวใจกลับมามีหัวใจที่แข็งแรงและสุขภาพดีเหมือนเดิม  โดยตั้งเป้ายอดเงินบริจาคเป็นจำนวนทั้งสิ้น 750,000 บาท เพื่อมอบให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคหัวใจที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ

สำหรับ กิจกรรม “Cigna Run for Hearts” จะถูกแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมหลักด้วยกัน เริ่มจากกิจกรรม Fundraising Activity เป็นกิจกรรมแรก  เปิดโอกาสให้พนักงานซิกน่านำสินค้าที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีมาจำหน่าย  รายได้ทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ส่วนกิจกรรมที่ 2  กิจกรรม Fund Matching หรือ “Run for Hearts” ซึ่งเป็นกิจกรรมใหญ่สำหรับพนักงานซิกน่า จัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ณ สวนรถไฟ ภายในวันงานผู้บริหารและพนักงานของซิกน่าสามารถเลือกภารกิจการวิ่งที่ท้าทายตามความสามารถของตนเองได้ โดยแบ่งเป็นการวิ่งระยะ 2.6 กิโลเมตร 5.2 กิโลเมตร และ 7.8 กิโลเมตร ซึ่งบริษัทจะสมทบเงินบริจาคสำหรับทุกๆภารกิจที่พนักงานซิกน่าทำสำเร็จในรอบต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษคือการอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (CPR Training) และการเล่นเกมปั่นจักรยานอินเตอร์แอคทีฟเพื่อบริหารหัวใจอีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน