นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่อยากให้ประชาชนการ์ดตก เพราะเชื้อโควิด 19 มีการแพร่กระจายได้ง่าย และมีโอกาสกลายพันธุ์ หากมีการแพร่ระบาดจนมีจำนวนที่มากขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 272,486 คน และดำเนินการสำรวจช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มีนาคม 2565 จำนวน 113,847 คน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการเปรียบเทียบการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ผลการสำรวจพบว่า     

 5 พฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ของคนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ

1) พฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 4.8 %

2) พฤติกรรมใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 2.6%  

3) พฤติกรรมใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 1.5%  

4) พฤติกรรมไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย        1 – 2 เมตร มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 1.1% และ

5) พฤติกรรมกินอาหารร่วมกันกับผู้อื่น หรือไม่ใช้ช้อนกลางส่วนตัว มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 0.6% จากผลการสำรวจสะท้อนคนไทยการ์ดตก จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

ด้านทันตแพทย์อาคม  ประดิษฐสุวรรณ กล่าวว่า การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 สามารถแพร่กระจายต่อกันได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน ต้องใส่ใจ เข้าใจ และเรียนรู้กับโควิด 19 ซึ่งไม่สามารถทราบได้เลยว่าผู้ใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือบุคคลภายนอก มีใครบ้างที่ติดเชื้อโควิด 19  จึงเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19  ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยง และปฏิบัติตนเองให้เป็นวิถีใหม่ ที่ยังคงเน้นมาตรการ มาตรการ VUCA คือ  Vaccine ฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดUniversal Prevention ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล  COVID Free Setting มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ATK ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน