“ซีพีเอฟ”โชว์นวัตกรรมในงาน CPF CEO Awards 2017 ครั้งที่ 9

นายวิโรจน์ คัมภีระ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ในฐานะประธานคณะกรรมการนวัตกรรม ซีพีเอฟ กล่าวว่า งาน CPF CEO Awards 2017 จัดขึ้นเป็นปีที่ 9 แนวคิด “ก้าวใหม่ ใส่ใจสังคม สรรค์สร้างเทคโนโลยี สู่วิถียั่งยืน” สะท้อนความมุ่งมั่นของซีพีเอฟในการขับเคลื่อนองค์กรนวัตกรรมที่ได้มาตรฐานสากล ส่งเสริมบุคลากรคิด คิดต่อยอดสิ่งใหม่ๆ และปรับปรุงผลงานนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมที่ดูแลสิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายในงาน มีผลงานนวัตกรรมของบุคลากรในประเทศไทยและต่างประเทศมาจัดแสดงในงานปีนี้ รวม 208 ผลงาน ,โดยมีนวัตกรรม 18 ผลงานได้รับรางวัล “CPF CEO Awards 2017” จาก 3,150 ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และสถานประกอบการซีพีเอฟ 3 แห่งได้รับรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการนวัตกรรม : CEN 16555 อีกด้วย

“นวัตกรรมของซีพีเอฟที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้เป็นผลงานที่มีคุณภาพมากขึ้น มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ตอบโจทย์ห่วงโซ่อาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และแนวคิดของการจัดงานในปีนี้และปีต่อๆปี จะยกระดับให้มีการคิดค้นนวัตกรรมที่สร้างความแตกต่างทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งlแวดล้อมมากขึ้น” นายวิโรจน์กล่าว

นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลทั้ง 18 ผลงานในปีนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 Improvement เป็นการปรับปรุงกระบวนการทำงานจำนวน 6 ผลงาน ประเภทที่ 2 Invention การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ จำนวน 7 ผลงาน และระดับที่ 3 Innovation เป็นนวัตกรรมที่สร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ มีจำนวน 5 ผลงาน โดยมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นสามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ความปลอดภัยของอาหาร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ซีพีเอฟมีนวัตกรรมที่ได้รับรองสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตร รวม 150 ผลงานแล้ว และตั้งเป้านำนวัตกรรมของบริษัทเข้าจดรับรองสิทธิบัตรได้ถึง 500 ผลงานในปี 2563 พร้อมกับมีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทั้งไทยและต่างประเทศที่มีศักยภาพเป็นนวัตกรตามแนวทางของ TRIZ ซึ่งในขณะนี้ ซีพีเอฟมีนวัตกรที่มาช่วยพัฒนานวัตกรรมขององค์กรแล้ว 610 คนนับเป็นองค์กรที่มีนวัตกรจำนวนมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีเป้าหมายจะพัฒนานวัตกรเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 คนในสิ้นปี 2561 นี้ เพื่อรวมพลังกันขับเคลื่อนให้ซีพีเอฟเป็นองค์กรนวัตกรรมในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน