CPF จิตอาสาปรับปรุงที่พักผู้สูงวัยมหาชัย

นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะจิตอาสาซีพีเอฟ ส่งมอบบ้านพักที่ปรับปรุงแล้ว ให้แก่นางสาวจำเนียร แย้มทองคำ  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ภายใต้กิจกรรม “ซีพีเอฟ สร้างสุขแด่ผู้ยากไร้” ซึ่งดำเนินสืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน