CPF จิตอาสาปรับปรุงที่พักผู้สูงวัยมหาชัย

นายสุวิทย์ ประภากมล รองกรรมการผู้จัดการ โรงงานผลิตอาหารสัตว์น้ำ มหาชัย บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ นำคณะจิตอาสาซีพีเอฟ ส่งมอบบ้านพักที่ปรับปรุงแล้ว ให้แก่นางสาวจำเนียร แย้มทองคำ  ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในหมู่ที่ 8 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร การช่วยเหลือในครั้งนี้อยู่ภายใต้กิจกรรม “ซีพีเอฟ สร้างสุขแด่ผู้ยากไร้” ซึ่งดำเนินสืบเนื่องจากโครงการ “ซีพีเอฟ คืนสุขผู้สูงวัย” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนรอบโรงงาน อ.มหาชัย จ.สมุทรสาคร

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com