มูลนิธิสุทธธรรมวินิตฯมอบ 6,000,000 บาท สนับสนุน “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองฯ

เพิ่มเพื่อน

ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ประธาน คุณสนธยา วิมลจิตต์ รศ.นริส ชัยสูตร ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์ คุณวิชชุดา ไตรธรรม ในฐานะกรรมการมูลนิธิพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิสุทธธรรมวินิตส่งเสริมพระพุทธศาสนาพัฒนาสังคม สนับสนุนเงินบริจาคให้ “โครงการศูนย์ความเป็นเลิศโรคหลอดเลือดสมองและระบบประสาท” โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวนเงิน 6,000,000 บาท โดยมี รศ.นพ.พฤหัส ต่ออุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ณ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน