ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 77

คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล ผู้จัดการส่วนสื่อมวลชนสัมพันธ์ พร้อมหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสา ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 77 ” เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมอบทุนการศึกษา และทุนอาหารกลางวัน ให้เด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาส ซึ่งอยู่ในความดูแลของมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่

นอกจากนี้ ยังได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์การเรียนและสิ่งของต่างๆให้กับเด็กๆ ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิฯ ซึ่งปัจจุบันมีเด็กที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิกว่า 1,200 คน ทั่วประเทศเป็นเด็กเล็กที่อยู่ในชุมชนแออัด ในชนบทถิ่นทุรกันดาร ผู้ที่มีจิตเมตตาสามารถร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือเด็กๆ ได้ที่ โทร. 0-2465-6165

โครงการ “ปันน้ำใจให้น้องเฉลิมพระเกียรติ” ในครั้งนี้ทิพยประกันภัยได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาเป็น ครั้งที่ 77 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งในหลายโครงการของทิพยประกันภัย ที่ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับเด็กด้อยโอกาสได้รับทุนการศึกษา เพื่อเติบใหญ่ขึ้นเป็นอนาคตที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน