กราบสักการะเป็นสิริมงคลโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ นางวิชชุดา ไตรธรรม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กร และCSR ทิพยประกันภัย พร้อมทีมงาน เข้ากราบสักการะ หลวงจีนธรรมรัตจีนประจักษ์ (เย็นงี้) รักษาการเจ้าอาวาส วัดมังกร
กมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) และ วัดทิพยวารี เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสปีใหม่ 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน