DITP ดันตรา T Mark บุกตลาดจีน ลุยเจรจาธุรกิจ นครกว่างโจว

เพิ่มเพื่อน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นําคณะผู้ประกอบการไทยกว่า 18 บริษัทเยือนนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-26 สิงหาคม 2562 เพื่อร่วมกิจกรรม Business Matching ในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม The Garden Guangzhou และเข้าร่วมเจรจาการค้าภายในงานแสดงสินค้า Guangdong 21th Century Maritime Silk Road International Expo ปี 2562 ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแสดงสินค้า China Import And Export Fair Complex นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสร้างการรับรู้และสร้างการยอมรับสินค้าไทยคุณภาพที่ได้รับตรา Thailand Trust Mark หรือ T Mark ในกลุ่มผู้ซื้อผู้นําเข้ารวมทั้งผู้บริโภคชาวจีน พร้อมผลักดันอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดจีนให้แก่ผู้ประกอบไทย โดยได้รับเกียรติจากนางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ กงสุลใหญ่นครกว่างโจวเป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน Business Matching และนางสาวศุภรา เสกาจารย์  ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้า ในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว ร่วมในพิธีกิจกรรมดังกล่าวดําเนินงานโดยสํานักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าร่วมกับสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว โดยเป็นการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างโอกาสการเข้าถึงตลาดที่มีศักยภาพแก่ผู้ประกอบการไทยรวมทั้งการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ข้อมูลตรา T Mark ให้เข้าถึงผู้ซื้อผู้นําเข้าและผู้บริโภคชาวจีน โดยกิจกรรม Business Matching มีผู้ประกอบการจีนให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 100 รายทั้งยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนจีนรวมทั้ง KOL (Key Opinion Leader) หรือผู้มีอิทธิพลทางความคิดของจีนตอบรับเข้าร่วมงานเช่นกัน

นางสาวศุภรา เสกาจารย์ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิดเผยว่ากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้รับตราสินค้า T Mark ซึ่งเริ่มเป็นที่รู้จักในตลาดจีนและผู้บริโภคชาวจีนมีความเชื่อมั่นในแบรนด์มากขึ้น โดยมีการประชาสัมพันธ์ตราสินค้า T Mark มาอย่างต่อเนื่อง สําหรับสินค้าแบรนด์ไทยที่อาจจะไม่มีงบประชาสัมพันธ์สินค้าไปได้ทั่วโลก แต่การที่ผู้ประกอบการไทยได้ตรา T Mark ซึ่งรับรองโดยรัฐบาลไทยจะเป็นการสร้างความมั่นใจ ในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคซึ่ง T Mark จะเป็นตราที่ช่วยส่งเสริมให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในตลาดโลกได้ง่ายขึ้น สําหรับตลาดจีนเป็นตลาดขนาดใหญ่ มูลค่าการค้าร่วมกันระหว่างไทยจีนปีที่แล้วอยู่ที่ 8.8 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ และตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าร่วมกันในปี 2564 เป็น 1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐ โดย 1 ใน 3 ของมูลค่าการค้าไทยจีนจะผ่านมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งเป็นมณฑลที่มีจีดีพีสูงที่สุดในจีนติดต่อกันถึง 30 ปี สินค้าไทยยังมีโอกาสโตในตลาดจีน และผู้บริโภคชาวจีนได้ให้ความสําคัญกับตรา T Mark มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาเราประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางทั้งออนไลน์และออฟไลน์ มากว่า 3 ปี สําหรับผู้บริโภคชาวจีน ซึ่งชื่นชอบสินค้าไทยก็จะมองหาสินค้าตรา T Mark เพราะมีความเชื่อมั่นในแบรนด์แล้ว

“ที่ผ่านมา DITP ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางออนไลน์ ว่า T Mark คืออะไร เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆเป็นภาษาจีนเพื่อให้คนจีนรู้จัก และผ่านทาง KOL และโซเซียลมีเดียต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ว่าถ้าคุณเห็นตรานี้เป็นการการันตีคุณภาพสินค้าจากประเทศไทย จากกิจกรรมในครั้งนี้กรมได้เห็นถึง ความสนใจ ของผู้ประกอบการจีนว่าสนใจในสินค้าที่ได้รับตรา T Mark เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีผู้ซื้อผู้นําเข้าจากประเทศจีนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 100 บริษัท และเข้ามาเจรจาและมาดูสินค้าไทยถึง 80 บริษัท ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยท่านใดที่อยากสมัครขอรับตรา T Mark อย่ารอช้าตลาดรอท่านอยู่ โดยเฉพาะตลาดจีน” นางสาวศุภรา กล่าวด้วยว่าการที่จะได้การรับตรา T Mark นอกจากสินค้าต้องมีคุณภาพแล้ว ยังมีการตรวจสอบมาตรฐานในหลายมิติทั้งมาตรฐาน อย. หากเป็นสินค้าอุตสาหกรรมก็ต้องได้มาตรฐาน มอก.โรงงานผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ ใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมายหรือไม่ เรียกว่า นอกจากสินค้าดีมีคุณภาพไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมแล้ว บริษัทยังต้องปฏิบัติกิจกรรมที่ทําประโยชน์ต่อสังคมด้วย โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับตรา T Mark ไปแล้วกว่า 800 ราย

นายพลพิศุทธิ์มิตรมัยผล ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการค้า บริษัท บูรพา พรอสเพอร์จํากัด ผู้ผลิตและจําหน่ายสินค้าประเภทแป้งสําเร็จรูปสําหรับประกอบอาหารและเบเกอรี่ หนึ่งในผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้กล่าวว่า ตรา T mark เป็นเหมือนใบเบิกทางให้กับผู้ประกอบการจากประเทศไทย เพราะเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนการที่จะเอาของมาขายที่ประเทศจีนอาจจะไม่ต้องรับรองอะไร แต่ธรรมชาติ องคนจีน ที่ชอบสินค้าไทยในปัจจุบันชอบท่องเที่ยวเมืองไทย อาหารไทย โดยเฉพาะผลไม้ไทย เมื่อความต้องการ ของผู้บริโภคมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทยก็อยากขายของให้คนจีนมากขึ้น แต่พอเข้ามาจํานวนมาก ก็จะสกรีนยากหนึ่งในตัวที่ผู้บริโภคจีนจะกรองได้อย่างมั่นใจในคุณภาพของสินค้าหรือบริการของสิ่งเหล่านั้นก็คือ ตรา T Mark เพราะได้รับการรับรองจากรัฐบาลไทย ถ้ามาจากประเทศไทยแล้วมีThailand Trust Mark. (T Mark) สําหรับผู้ที่จะนําสินค้าจากเมืองไทยเข้ามาขายในประเทศจีนก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าสินค้า มีคุณภาพ เพราะตรา T Mark ไม่ได้มาง่ายต้องผ่านขบวนการคัดสรรอย่างเข้มข้นก่อนจะพิจารณาอนุมัติ ดังนั้นการมีตรารับรองคุณภาพจากรัฐบาลจึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการจะได้รับความน่าเชื่อถือสามารถนําสินค้ามาขายประเทศจีนด้วยความมั่นใจมากขึ้น

สําหรับผู้ประกอบการไทยที่สนใจจะสมัครขอรับตรา T Mark สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th และ www.thailandtrustmark.com

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน