หอการค้าอินเดีย ผนึก ทีไอไอ จัดงานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบริษัทประกันภัยภูมิภาคเอเชีย “ประกันภัย-โบรกเกอร์”ไทยโดดเด่นรับ 9 สาขา

หอการค้าแห่งประเทศอินเดีย ร่วมกับสถาบันประกันภัยไทย (ทีไอไอ) และองค์กรพันธมิตรในอุตสาหกรรมประกันภัย ได้แก่ สถาบันการประกันภัยแห่งประเทศอินเดีย หอการค้าอินเดีย-ไทย สมาคมประกันชีวิตแห่งประเทศอินเดีย สมาคมประกันวินาศภัยแห่งประเทศอินเดียและบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส จัดงาน   Emerging Asia Insurance Conclave and Awards 2019  ครั้งที่ 2  เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บริษัทประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย รวม 9 สาขา ประกอบด้วย

สาขาที่ 1. Best Life Insurance Company of the year บริษัทประกันชีวิตยอดเยี่ยมประจำปี 

อันดับ 1 บมจ.สหประกันชีวิต 

สาขาที่ 2  Best General Insurance Company of the Year บริษัทประกันวินาศภัยยอดเยี่ยมประจำปี

อันดับ 1 บมจ.ทิพยประกันภัย

อันดับ 2 บมจ.ไทยศรีประกันภัย  รางวัลชมเชยพิเศษ

สาขาที่ 3  Best Health Insurance Company of the Year บริษัทประกันชีวิตด้านการประกันสุขภาพยอดเยี่ยมประจำปี

อันดับ 1 บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต

สาขาที่ 4 Effective adoption of Technology into the insurance business บริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติงาน

อันดับ 1 บมจ. เจพี ประกันภัย

สาขาที่ 5 Best Risk Management Strategy of the Year (Life/General) บริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการบริหารความเสี่ยง

อันดับ 1 บจก.นิวอินเดียแอสชัวรันส์ (สาขาประเทศไทย)

สาขาที่ 6 Best strategies for ‘Insurance Spreading’ for the Year บริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการเติบโตด้านการดำเนินการ

อันดับ 1 บมจ.ไทยศรีประกันภัย

สาขาที่ 7 Best Broker of the Year บริษัทนายหน้าประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปี

อันดับ 1 บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

อันดับ 2 รางวัลชมเชยพิเศษ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส 

อันดับ 3 รางวัลชมเชยพิเศษ บจก.สยามสไมล์โบรกเกอร์ (ประเทศไทย)

 

อันดับ 4 รางวัลชมเชยพิเศษ บจก. เอ เอ็น ซี โบรกเกอร์เรจ

อันดับ 5 รางวัลชมเชยพิเศษ บจก.แชส อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ส

สาขาที่ 8 Best Innovation and Diversification บริษัทประกันภัยยอดเยี่ยมประจำปีด้านการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประกันภัย

อันดับ 1 บมจ.ทิพยประกันภัย

อันดับ 2 รางวัลชมเชยพิเศษ  บมจ.ไทยพัฒนาประกันภัย

สาขาที่ 9  Women in Insurance Leadership ผู้นำสุภาพสตรียอดเยี่ยมในธุรกิจประกันภัย

อันดับ 1 บจก.ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ 

อันดับ 2 รางวัลชมเชยพิเศษ บมจ. เจพี ประกันภัย

ทั้งนี้ ภายในงานยังได้มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อธุรกิจประกัน  ภายใต้แนวคิด “Insurance in the Service of the Customer”  ในหัวข้อ “Asian Insurance: Growth Pangs” และหัวข้อ “Insurance Industry: Dig-In Drivers and Customers” เพื่อหาแนวทางร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและความเข้าใจมิติด้านจิตใจของมนุษย์ มี คุณอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย และ คุณทัตเทพ สุจิตจร ผู้อำนวยการ สถาบันประกันภัยไทย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน