ฟอลคอนประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมแคมป์ให้ความรู้ด้านประกันภัย

 

 

นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Insurance Academic Seminar 2017” ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อนำไปร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมค่ายสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์และด้านการประกันภัยในระดับชั้นอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ประจำภาควิชาประกันภัยร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นในภาควิชาประกันภัย รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายรวมกว่า 60 คน

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน