ฟอลคอนประกันภัย สนับสนุนกิจกรรมแคมป์ให้ความรู้ด้านประกันภัย

 

 

นายณัฐวุฒิ งานภิญโญ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม “Insurance Academic Seminar 2017” ให้แก่ตัวแทนนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อนำไปร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมค่ายสัมมนาให้ความรู้ในการพัฒนาทักษะด้านความคิดเชิงวิเคราะห์และด้านการประกันภัยในระดับชั้นอุดมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2560 เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ที่จังหวัดนครนายก โดยกิจกรรมค่ายครั้งนี้ มีคณะอาจารย์ประจำภาควิชาประกันภัยร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของธุรกิจประกันภัย ความรู้เบื้องต้นในภาควิชาประกันภัย รวมถึงความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาสาขาวิชาประกันภัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยจะมีผู้เข้าร่วมค่ายรวมกว่า 60 คน

 

 

 

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com