ฟอลคอนฯตั้งเป้าเบี้ยปี 59 แตะ 2 พันลบ.

K. Sopa picture

ฟอลคอนประกันภัย ตั้งเป้าปี 59 ด้วยเบี้ยประกันภัยแตะ 2 พันล้านบาท โต 18% เพิ่มศักยภาพใ-คุณภาพบริการ พร้อมเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดด

ฟอลคอนประกันภัย เผยผลประกอบการปี 2558 เติบโต 6% ด้วยเบี้ยประกันภัยรับรวม 1,651 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าสานต่อนโยบายเพิ่มศักยภาพในการรับประกันภัย และคุณภาพในการให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนการให้ข้อมูล การขาย และการเคลม รวมถึงการเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในองค์กรรักษาจรรยาบรรณในการรับประกันภัยเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมสำหรับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจทุกๆ ราย พร้อมเพิ่มทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้น มั่นใจตั้งเป้าปี 2559 บริษัทฯ สามารถเติบโตได้ที่ 18% หรือ 2 พันล้านบาท

นางโสภา กาญจนรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึง ผลการดำเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 1,651 ล้านบาท หรือเติบโตสูงขึ้นกว่าปี 2557 ถึง 95 ล้านบาท หรือคิดเป็น 6% โดยแบ่งเป็นเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน 627 ล้านบาท ประกันภัยรถยนต์ 466 ล้านบาท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด 231 ล้านบาท ประกันภัยวิศวกรรม 97 ล้านบาท ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 194 ล้านบาท และประกันภัยการขนส่งและทะเล 36 ล้านบาท

ทั้งนี้ เบี้ยประกันภัยดังกล่าวเกิดจากกลุ่มธุรกิจองค์กร (Commercial Line) 835 ล้านบาท และเบี้ยจากผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อย (Personal Line) 816 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 50:50 และจะยังคงรักษาสัดส่วนเช่นนี้ต่อไป โดยเบี้ยที่โดดเด่นมากที่สุดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา คือ ประกันภัยรถยนต์ เติบโต 56% รองลงมาคือ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เติบโต 23% ซึ่ง อยู่ในกลุ่มของประกันภัยรายย่อย (Personal Line)

สำหรับทิศทางการดำเนินงานในปี 2559 นี้ บริษัทฯ สามารถรับมือกับภาวะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นได้ด้วยนโยบายการรับประกันความเสี่ยงภัยอย่างมืออาชีพ อาทิ เมกะโปรเจคต่างๆ ตามแผนการพัฒนาของภาครัฐ หรือประกันภัยงานก่อสร้างและวิศวกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงความเสี่ยงภัยจากการก่อการร้าย ซึ่งฟอลคอนฯ และบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับงานเหล่านี้ได้ เพราะมีทั้งประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณารับประกันภัย รวมถึงการให้คำแนะนำในทุกๆ ขั้นตอน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน