มอบถุงมีสติ”  รณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

            นายชวลิต ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายขาย (CAO) บริษัท  ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมรณรงค์   ความปลอดภัยทางถนน  มอบถุงมีสติ  ประกอบด้วย อาทิเช่น  น้ำดื่ม  พัดสปริง ลูกอม กาแฟ และ ยาดม โดยมี  พล.ต.อ.อำนาจ  อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้รับมอบ และในฐานะหน่วยงานด้านการบริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมการคมนาคมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ เพื่อร่วมสร้างสติ  ชีวิตปลอดภัย แก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนน ให้เห็นความสำคัญต่อการมีวินัย รักษากฏจราจร ในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ณ  สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) วันนี้ 11 เมษายน 2560

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน