ฟิลลิปประกันชีวิต มอบ “ถุงมีสติ” ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

ชวลิต  ทองรมย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส- ฝ่ายขาย (CAO) กล่าวว่า  เทศกาลสงกรานต์ถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ถือเป็นขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมและประเพณีสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่บรรพบุรุษจนมาถึงปัจจุบัน ที่ลูกหลานจะต้องเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อรดน้ำดำหัว แสดงความกตัญญูต่อบุพการีและผู้มีพระคุณ  อีกทั้งเป็นช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดต่อเนื่องหลายวัน จึงมีประชาชนเดินทางพาครอบครัวไปท่องเที่ยวโดยใช้บริการขนส่งมวลชน  และรถยนต์ส่วนตัวเป็นจำนวนมาก

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคม อันจะร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่    ลดอุบัติเหตุ และการสูญเสียชีวิต รวมถึงทรัพย์สินจากการใช้รถบนท้องถนน จึงได้จัดทำโครงการ “ถุงมีสติ”  อาทิเช่น น้ำดื่ม  พัดสปริง ลูกอม และยาดม  มอบให้หน่วยงานด้านบริการขนส่งมวลชนที่ครอบคลุมการคมนาคมทั่วทุกภูมิภาคในประเทศ  โดยได้รับเกียรติจาก  พล.ต.อ.อำนาจ  อันอาตม์งาม กรรมการบริษัท รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ขนส่ง จำกัด  รับมอบซึ่งเป็นหน่วยงานที่ประชาชนใช้บริการอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

                 ชวลิตเผยว่า  จากสถิติในหลายปีที่ผ่านมา มักเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ในช่วงเทศกาลดังกล่าว ทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก  บริษัทฯ ในฐานะผู้ดำเนินธุรกิจให้ความคุ้มครองประกันชีวิต เล็งเห็นโครงการซึ่งเป็นประโยชน์ที่จะมีส่วนช่วยรณรงค์ให้สังคม “ร่วมสร้างสติ ชีวิตปลอดภัย”  แก่ผู้ใช้ รถใช้ถนน เห็นความสำคัญกับการมีวินัย รักษากฏจราจร ไม่เฉพาะเพียงช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่ทุกครั้งที่ใช้รถบนท้องถนนเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล และเจตนารมย์ของ บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต..หุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไป

 

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน