ซื้อ “ประกันชีวิต” แล้วอยาก “ยกเลิก” ทำได้หรือไม่… ?

คุณพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันชีวิตไทย มี Howto เรื่อง การใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในระยะเวลาเริ่มแรก (Free look period)ของผู้ซื้อประกันชีวิตไปแล้ว มาฝากกัน ในกรณีที่ผู้ซื้อประกันชีวิตตัดสินใจซื้อและบริษัทตกลงใจที่จะรับทำประกันชีวิตให้แล้ว ขั้นตอนต่อไปทางบริษัทจะจัดส่งกรมธรรม์มาให้ผู้ซื้อประกันฯพร้อมกับเอกสารเรื่องของ การใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในระยะเวลาเริ่มแรก (Free look period) ซึ่งบริษัทมีกระบวนการที่เรียกว่า เวลคัม คอล (welcome call) หรือการส่งเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ถึงผู้ซื้อประกันชีวิตพูดคุยเกี่ยวกับเงื่อนไขของกรมธรรม์ เงื่อนไขของความคุ้มครองที่ผู้ซื้อจะได้รับจากกรมธรรม์ฉบับนี้

หากผู้ซื้อประกันชีวิต พบว่า มีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ตรงกับตัวแทนประกันชีวิตนำเสนอขายหรือไม่ตรงกับความประสงค์ของผู้ซื้อประกันฯ ก็สามารถใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ได้ โดยระยะเวลาของการขอยกเลิกกรมธรรม์ มี  2 ระยะเวลาคือ

1.ภายใน 30 วันสำหรับการขายผ่านระบบเทเลมาร์เก็ตติ้ง หรือขายผ่านโทรศัพท์ นับจากวันที่ผู้ซื้อประกันชีวิตได้รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริษัทแล้ว

2.หากผู้ซื้อประกันชีวิต ซื้อผ่านระบบตัวแทนประกันชีวิตหรือซื้อผ่านระบบธนาคาร ทางผู้ซื้อประกันชีวิตจะมีระยะเวลาการใช้สิทธิ์ยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตในระยะเวลาเริ่มแรกหรือ Free look period  อยู่ 15 วัน

ทั้งนี้ ตัวเลข 15 วันและ 30 วันมีความแตกต่างกัน และมีความสำคัญมาก  อยู่ที่ผู้ซื้อประกันชีวิตซื้อผ่านช่องทางไหนใน 2 ข้อที่กล่าวข้างต้น

หากผู้ซื้อประสงค์จะใช้สิทธิ์ Free look period สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยการโทรศัพท์แจ้งไปยังบริษัทที่เราซื้อประกันชีวิต หรือเซ็นเอกสารส่งผ่านตัวแทนประกันชีวิตเพื่อส่งกลับคืนยังบริษัทภายในระยะเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม การใช้สิทธิ์ Free look period มีค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปอยู่ที่ 500 บาทต่อ 1 กรมธรรม์ ส่วนเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามแต่ละบริษัทประกันชีวิตที่กำหนดไว้.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน