FWD เปิดบริการขอหนังสือรับรองชำระเบี้ยผ่าน LINE 

บมจ.เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ประเทศไทยเปิดช่องทางสำหรับการขอหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยให้กับลูกค้า ผ่านช่องทาง LINE OFFICIAL : FWD THILAND  โดยมี ขั้นตอนง่ายๆดังนี้

1.ระบุข้อมูลผู้เอาประกันภัย และยืนยันตัวตนด้วย OTP

2.กรอกอีเมลล์ที่ต้องการรับเอกสาร

 3.ได้รับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยตามอีเมลล์ระบุ 

เพียงแค่นี้ก็สามารถรับหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันภัยได้อย่างง่ายดาย สะดวกและรวดเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โทร. 02-632-6000

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน