FWDตั้งเป้าเป็นบริษัทที่มีระบบฝึกอบรมที่ดีที่สุดของธุรกิจประกันชีวิต

มร.นิโคลัส ออสบอร์น ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานฝึกอบรม

 

มร.นิโคลัส  ออสบอร์น ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานฝึกอบรม บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า หนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัทคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีระบบฝึกอบรมที่ดีที่สุดของธุรกิจ ดังนั้น เพิ่มเติมจากศูนย์ฝึกอบรม 2 แห่งที่อาคารเดอะไนน์ กรุงเทพฯ และที่จังหวัดขอนแก่นที่เปิดตัวไปเมื่อเร็วๆนี้   บริษัทจึงจะนำระบบอี-เลิร์นนิ่ง (e-learning) มาอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศสามารถเรียนรู้หลักสูตรฝึกอบรมในมาตรฐานเดียวกันได้ทุกที่ตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งตัวแทนสามารถเรียนรู้หลักสูตรต่างๆที่สนใจและเหมาะสมกับระดับของตน  ทั้งพื้นฐานความรู้ธุรกิจประกันชีวิต ทักษะการขาย ทักษะการสื่อสารแบบมืออาชีพ ทักษะการบริหารหน่วยตัวแทน การตรวจสุขภาพทางการเงิน การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าพร้อมนำเสนอกรมธรรม์และบริการที่สอดคล้องกับความต้องการนั้นๆ เป็นต้น ช่วยให้ตัวแทนสามารถให้คำแนะนำการประกันชีวิตและวางแผนทางการเงินแก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“บริษัทเชื่อมั่นว่าระบบ e-learning จะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างตัวแทนฝ่ายขายที่ได้รับใบอนุญาตให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เพื่อรองรับการเติบโตที่รวดเร็วของกรมธรรม์   โดยบริษัทตั้งเป้าจะเพิ่มจำนวนตัวแทนจาก 5,000คนในปี 2559 เป็น 6,700 คนในปี 2560 นอกจากนี้ e-Learning ยังจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ตัวแทนพาร์ตไทม์เปลี่ยนมาเป็นตัวแทนแบบเต็มเวลา

 

IMG_1766

นายนิโคลัส  ออสบอร์น กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันบริษัทมีเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 30 คน โดยบริษัทจะพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ตัวแทนมีทักษะที่หลากหลายทันกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมโลก รวมทั้งกำหนดจัดงาน FWD Recruitment Career Day เป็นประจำทุกเดือน นำเสนอเรื่องราวของตัวแทนที่ประสบความสำเร็จเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวแทนใหม่ หรือผู้ที่มีศักยภาพให้มั่นใจในการก้าวสู่เส้นทางอาชีพตัวแทนประกันชีวิต”

นอกจากนี้บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) ให้เปิดอบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุนที่บริษัทได้  ซึ่งเป็นเพียงบริษัทประกันชีวิตแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาต

มร.ฮาน เรดมาร์คเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานตัวแทน

มร.ฮาน   เรดมาร์คเกอร์   ประธานเจ้าหน้าที่  สายงานตัวแทน  กล่าวในงานพิธิเปิดศูนย์ฝึกอบรมส่วนภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น  ว่า “ปัจจุบันบริษัทมีตัวแทนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 600 คน  จากตัวแทนทั้งสิ้น 5,000 คน  และคาดว่าภายในสิ้นปี 2559  จะมีตัวแทนในภาคนี้เพิ่มขึ้นเป็น 900 คน

Raveetawan

Blogger Travel : มีความฝันอยากเห็นคนไทยรุ่นใหม่เริ่มตระหนักการ วางแผนชีวิตตั้งแต่วัยน้อยๆทั้งการเก็บออมเงิน ให้ถูกที่ถูกทาง มีเงินใช้อย่างเพียงพอต่อค่าครองชีพ หลังหยุดทำงานเมื่อเข้าสู่วัย 55 ปีไปแล้วและ ดูแลสุขภาพกาย สุขภาพใจให้แข็งแรงให้พร้อมอยู่อย่างมาร์ทหลังเกษียณ