FWD ประกันชีวิต ชูวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการมีส่วนร่วม (Diversity, Equity และ Inclusion : DE&I) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีการทำงานที่ยอดเยี่ยม และเป็นบริษัทประกันชีวิตที่สนับสนุนให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้เต็มที่และ ‘Celebrate living’ ได้ทุกวัน ล่าสุดคว้า 2 รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ รางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2022 และรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 ระดับบรอนซ์ ในสาขา Excellence in Diversity, Equity and Inclusion (DE&I) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลระดับสากล

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต หรือ “FWD ประกันชีวิต”) กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจที่ FWD ประกันชีวิต ถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย อีกทั้งเป็นองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียมกัน และความไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงาน (Excellence in Diversity, Equity and Inclusion) เราเชื่อว่าการสร้างวัฒนธรรมที่ดีต้องประกอบด้วย การส่งเสริมทัศนคติและมุมมองที่ดี พัฒนาศักยภาพบุคคลและกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่น่าอยู่ และทำให้พนักงานทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ FWD ประกันชีวิต ซึ่งรางวัล Best Companies To Work For In Asia Awards และรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 ระดับบรอนซ์ ที่เราได้รับล่าสุดนี้ เป็นการตอกย้ำความสำเร็จในการสร้าง DNA และวัฒนธรรมองค์กรของเรา ที่มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำในเอเชีย ที่สร้างความแตกต่าง ตามวิสัยทัศน์ที่ต้องการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต”

ทั้งนี้ วัฒนธรรมองค์กรของ FWD ประกันชีวิต ขับเคลื่อนภายใต้แนวคิด Diversity, Equity และ Inclusion (DE&I) ซึ่งบริษัทมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ยึดหลักการปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม ให้ความเคารพและสนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกในสถานที่ทำงาน ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของโครงสร้างองค์กร โดยในหลักของความหลากหลาย (Diversity) มีการผสมผสานกันในกลุ่มพนักงานที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม อายุ เพศ และความแตกต่างของร่างกาย ซึ่งที่ FWD ประกันชีวิต ทำงานแบบ Agile organization เน้นการนำบุคคลจากหลายสายงานทำงานร่วมกันเป็นทีม (Cross-functional team) เพื่อขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย โดยทุกคนถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จ

FWD ประกันชีวิต เชื่อว่า ทุกคนมีความสำคัญเท่าเทียมกัน (Equity) ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนจึงมีค่านิยมในการยอมรับความแตกต่างของกันและกัน และต้องปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม พนักงานทุกคนสามารถแต่งกายตามเพศทางเลือกของตนเองได้อย่างเปิดเผย รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างโปร่งใส เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรภายในองค์กร การปรับเปลี่ยนสวัสดิการของพนักงาน หรือการประกาศวันหยุดประจำปี เป็นต้น  

สำหรับแนวคิดด้านการมีส่วนร่วม (Inclusion) เริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการคัดสรรพนักงาน ผ่านการประเมินผลที่เป็นกลางและมาจากความคิดเห็นเปิดกว้าง มอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมความหลากหลาย เช่น สามารถลาหยุดและรับเงินช่วยเหลือทำศัลยกรรมแปลงเพศ รับสวัสดิการและความคุ้มครองด้านสุขภาพให้กับพ่อแม่ คู่สมรส บุตร บุตรบุญธรรม รวมถึงคู่ชีวิตที่เป็นเพศเดียวกัน พนักงานทุกคนจะต้องผ่านการอบรมเกี่ยวกับ Conscious & Unconscious Bias เพื่อสร้างวัฒนธรรมแห่งการยอมรับซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ พนักงานยังได้รับการสนับสนุนให้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ นำเสนอนวัตกรรมได้อย่างเสรี และได้รับอิสระในการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของตนเองภายในองค์กร ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานที่อบอุ่น และเป็นมิตร ตอบโจทย์ Work-Life Balance และ Work-Family Balance ที่สร้าง Engagement ระหว่างพนักงานและองค์กรได้ดีขึ้นด้วย

ทั้งนี้ รางวัล HR Asia Best Companies To Work For In Asia Awards 2022 จัดโดย Business Media International (BMI) และ HR Asia องค์กรสื่อชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย มีเกณฑ์การพิจารณารางวัลภายใต้แนวคิดด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และ การมีส่วนร่วม (Diversity, Equity & Inclusion) ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากและเร็วกว่าที่เคย โดยเป็นรางวัลเดียวที่ตัดสินโดยการมีส่วนร่วมของพนักงานกว่า 17,400 คน จาก 219 บริษัทไทยในเครือข่ายของ HR Asia

สำหรับรางวัล HR Excellence Awards Thailand 2022 จัดโดย Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ พิธีมอบรางวัลสำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในประเทศไทย โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน HR อาวุโส และผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงร่วมตัดสิน ประกอบด้วยรางวัลทั้งสิ้น 34 ประเภทรางวัล มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับการประเมินตามมาตรฐานสูงสุด สำหรับรางวัลในสาขา Excellence in Diversity, Equity & Inclusion ให้ความสำคัญและยกย่องแก่องค์กรที่มุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการสร้างและสนับสนุนสภาพแวดล้อมแบบเปิด ซึ่งรวมถึง วัฒนธรรม เพศ ความพิการทางร่างกาย และชนกลุ่มน้อย เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน