เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต คว้ารางวัล CSR ระดับเอเชีย

 

 

มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน (คนกลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  พร้อมทีมงานคณะผู้บริหาร  เข้ารับรางวัล Asia Responsible Entrepreneurship Awards (AREA)  ผู้ประกอบการดีเด่นที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ในประเภท Social Empowerment  จากโครงการ “FWD in Partnership with PWD” โดยจัดตั้งศูนย์บริการลูกค้าเอฟดับบลิวดี ที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ จ.ชลบุรี  ซึ่ง เป็นโครงการจ้างงานผู้พิการเพื่อเข้าทำงานกับบริษัทตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้พิการ   เพื่อตอกย้ำกับความเป็นผู้นำองค์กรที่สร้างความแตกต่าง โดยมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นในการบริหารจัดการงาน และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ และความยั่งยืนไปด้วยกัน   ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

 

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน