เจนเนอราลี่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “ประกันชีวิต-โรคมะเร็ง” คุ้มครองสูงสุด 500%

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เจนเนอราลี่ตระหนักถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครอบคลุมรอบด้าน ทั้งการคุ้มครองชีวิตและสามารถช่วยลดความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

บมจ.เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต จึงได้ร่วมกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและโรคมะเร็ง “เคเคเจน แคนเซอร์ อัลทิเมท โพรเทค” (KKGEN Cancer Ultimate Protect) โดยยึดหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด customer centric การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดยเป็นทั้งแผนประกันชีวิตและโรคมะเร็งคุ้มครองในหนึ่งเดียว ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็ง ทั้งระยะไม่ลุกลาม และระยะลุกลาม

โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคุ้มครองเป็นเงินก้อน  หากตรวจพบมะเร็งระยะไม่ลุกลามบริษัทฯจะจ่ายเงินให้ทันทีตามจำนวนเงินเอาประกันภัย  และหากตรวจเจอมะเร็งระยะลุกลาม บริษัทฯจะยังคงจ่ายเงินก้อนให้ในจำนวนที่เพิ่มขึ้นพร้อมทั้งได้รับการยกเว้นชำระเบี้ยประกันสัญญาหลักในปีต่อไปจนครบสัญญา  นอกจากนี้ในเรื่องของระยะเวลาความคุ้มครอง ยังให้ความคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี และผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินคืนเมื่อครบสัญญาอีกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดเด่นอีกด้านของแผนประกันนี้

สำหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีให้เลือกทั้งหมด 4 แผนตั้งแต่ 700,000 – 3,000,000 บาท ซึ่งทุกแผนมาพร้อมกับความคุ้มครองหลัก ดังนี้

คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย บริษัทฯจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ในกรณีเสียชีวิตในระยะเวลาที่รับประกันภัย (คุ้มครองถึงอายุ 85 ปี)

ครอบคลุมการรักษาโรคมะเร็งทุกระยะ สูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย  โดยแบ่งเป็นความคุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งระยะไม่ลุกลาม  และ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สำหรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลาม  หากจ่ายความคุ้มครองตามการวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งระยะลุกลามแล้ว ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุด

ยกเว้นการชำระเบี้ยประกันสัญญาหลัก สำหรับปีต่อไปจนครบสัญญา หากตรวจพบโรคมะเร็งระยะลุกลาม

รับเงินครบกำหนดสัญญา 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือไม่ก็ยังได้เงินคืน บริษัทฯ จะคืนเงินเต็มตามจำนวนเงินประกันภัย เมื่อครบกำหนดสัญญา (ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี)

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อขายผ่านทางธนาคารเกียรตินาคิน เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตของเจนเนอราลี่ได้มากขึ้น  โดยธนาคารเกียรตินาคินถือเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งสามารถสร้างยอดขายประกันชีวิตควบการลงทุนให้กับเจนเนอราลี่ได้อย่างยอดเยี่ยมมาแล้ว  การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ในครั้งนี้เราจึงมั่นใจว่าจะเป็นอีกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าของธนาคาร” นายบัณฑิต กล่าว

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน