“เจนเนอราลี่” เฟ้นหา FP รุ่นใหม่ชู “MDRT 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบ.”

นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) เปิดเผยว่า “เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต ไทยแลนด์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการบริหารงานและตอบโจทย์ความต้องการด้านประกันชีวิตและการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยในปีนี้บริษัทฯ มุ่งมั่นเฟ้นหาคนรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาศักยภาพไปสู่การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ด้านประกันชีวิตโดยเฉพาะ (Financial Planner – FP) ภายใต้โครงการ The Lion’s ROAR”(เดอะไลออนส์ รอร์) โดยบริษัทฯ คาดว่าในปีนี้จะมีตัวแทนเพิ่มเป็น 3,600 คน จากปัจจุบันมีตัวแทนอยู่ที่ 2,300 คน โดยเน้นโครงการทำงานแบบเต็มเวลามากขึ้น

“ปีนี้เราพร้อมเดินหน้าเต็มที่สำหรับโครงการ “เดอะ ไลออนส์ รอร์ โปรเจ็คท์”  (The Lion’s ROAR project) โปรเจ็คท์ที่เฟ้นหาตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่(Financial Planner – FP) เพื่อมาพัฒนาศักยภาพความสามารถด้านการประกันชีวิตและการเงินอย่างมืออาชีพตามหลักสูตรที่เป็นองค์ความรู้เฉพาะของเจนเนอราลี่ กรุ๊ป ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิตในระหว่างปี พ.ศ.2562 จะได้รับโปรแกรมที่จะให้ผลตอบแทนที่เรียกว่า ‘MDRT BONUS’ กับการสร้างผลงาน 3ปี รับโบนัส 3 ล้านบาท ที่จะทำให้มีรายได้ที่มั่นคงควบคู่กับอิสรภาพในการบริหารงานด้วยตนเอง”นายกรสยาม กล่าว

ทั้งนี้เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ร่วมทีมที่ปรึกษาทางการเงิน โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา

หากมีใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต หรือ ประกันภัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษและผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาทางการเงินของเจนเนอราลี่ ประกันชีวิตแล้วนั้นจะต้องมีสถานะเป็น FP อย่างน้อย 13 เดือน และเป็นตัวแทนของบริษัทฯ จนกระทั่งถึง ณ วันจ่ายโบนัส ธันวาคม พ.ศ. 2564 และต้องได้รับคุณวุฒิ MDRT  (The Million Dollar Round Table) เป็นเวลา 3 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ.2562-2564) เพื่อเป็นเครื่องหมายการันตีมาตราฐานสากลของนักขายระดับโลก ที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและการบริการลูกค้า”  นายกรสยาม กล่าว

 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่https://fplionsroar.generali.co.th

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน