เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มอบหมวกนิรภัย รณรงค์เด็กไทยใส่ใจความปลอดภัยทางถนน

นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (CMCO) กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ (ไทยแลนด์) (ที่ 4 จากซ้าย) มอบหมวกนิรภัยให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เพื่อรณรงค์กระตุ้น        ให้เด็กไทยใส่ใจความปลอดภัยทางถนน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมี นางสาวพรพชร สุนทรนนท์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล โรงเรียน  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียน  บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รับมอบ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน