Generali ให้ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิต

บมจ.เจนเนอราลี่ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) ก้าวสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตส์ลูกค้า มอบความสะดวกและรวดเร็วกว่า พร้อมให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันชีวิตและประกันสุขภาพประจำปี 2560 ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรลดหย่อนภาษีได้แล้ววันนี้ผ่าน 3 ช่องทางออนไลน์ ดังนี้
Facebook : Generali 365 “คลิก” (http://bit.ly/JaneTax) ช่องทาง Website : Generali Thailand “คลิก” (http://bit.ly/gentax17) และพิเศษสุดสำหรับการดาวน์โหลดผ่านช่องทาง Application : Generali 365 รับฟรี 500 พอยท์ เฉพาะ 20,000 สิทธิ์แรกเท่านั้น

สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอเอกสาร หรือต้องการขอผ่านช่องทางอื่น “คลิก” (http://bit.ly/gentax17)

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน