“เจนเนอราลี่คว้ารางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี 63  สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยนายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ความดีตอบแทนคุณแผ่นดินประจำปี 2563 สาขานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล จากมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ตามโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2563 โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุ องค์มนตรีและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จแบบยังยืนทั้งการพัฒนาสินค้าและการบริการอาทิ การพัฒนาแอปพลิเคชัน Generali 365 เพื่อเป็นช่องทางการเพิ่มความสะดวกในการตรวจข้อมูลการบริการและมอบสิทธิพิเศษต่างๆ ให้กับลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการที่ดีผ่านผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้เป็นอย่างดี ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน