เจนเนอราลี่ พร้อมลุยรับศักราชใหม่ 2563 “Year of Lion’s Spirit” ปีของจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะ

เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) พร้อมลุยรับศักราชใหม่! จัดงานสัมมนาผู้บริหารประจำปี เพื่อประกาศแผนการดำเนินธุรกิจ       ปี 2563 Year of Lion’s Spirit มุ่งพัฒนาตัวแทนประกันชีวิตให้แสดง “Spirit” หรือ จิตวิญญาณ แห่งผู้ชนะ ตั้งเป้าปีนี้ตัวแทนจะต้องครบเครื่องไปด้วยกลยุทธ์ที่เข้มขั้นกว่าเดิม เพิ่มศักยภาพที่จะกล้าท้าทายต่อสิ่งใหม่ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการรู้เท่าทันนวัตกรรมการขายใหม่ๆ พร้อมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีมาตรฐานควบคู่กับทีมงาน  ที่ทำงานอย่างมีคุณภาพ โดยมีทัพผู้บริหารตัวแทนระดับ  Group Manager (GM) และ Sales Manager (SM) จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมงานกว่า 300 ท่านร่วมรับฟังและกำหนดทิศทางแผนการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ 2020  Active “คนเดิม”เพิ่มผลผลิตจากทัพตัวแทน เสริม “แม่ไก่”เพิ่มทีมผู้นำที่มีศักยภาพ คิดใหญ่ FP  มุ่งสร้าง FP หรือตัวแทนที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่แบบ full time เพื่อรองรับการเติบโตและขยายผลผลิต เพื่อพิชิตเป้าหมายในปีที่มีพลังของสิงโตติดปีก YEAR OF LION’S SPIRIT”

ภายในงานมีคณะผู้บริหารและแม่ทัพทุกระดับเข้าร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนกลยุทธ์และนโยบายที่มุ่งพัฒนาช่องทางตัวแทนให้มีคุณภาพ อาทิ นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ นายกรสยาม นนทรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านตัวแทน (CAO) Mr. Bruce de Broize (Head of Distribution for Asia) นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า (CMCO) มร.มาร์โค เอนนีโล ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และคณะผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ร่วมแถลงทิศทางองค์กรประจำปีและอัพเดทกลยุทธ์การดำเนินงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคุณวิทูร เลิศพนมวรรณ นายกสมาคม Gama Thailand เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายหัวข้อ “Leader of Today and Tomorrow” เสริมพลังและความรู้เชิงวิชาการเพื่อผลิตตัวแทนมุ่งสู่คุณวุฒิ MDRT นงนุชเทรดดิชั่นเซ็นเตอร์ สวนนงนุช พัทยา เมื่อเร็วๆ นี้

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน