เจนเนอราลี่ คว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management 2020 ตอกย้ำคุณภาพบริการสินไหมฯ


เจนเนอราลี่ไทยแลนด์ตอกย้ำคุณภาพการให้บริการด้านสินไหมทดแทนที่รวดเร็ว สะดวกสบาย ทันสมัยด้วยการนำแอปพลิเคชั่นเข้ามาใช้ให้การบริการลูกค้า รวมถึงมีโรงพยาบาลในเครือข่ายที่ครอบคลุมทั่วโลก จนสามารถคว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management Thailand 2020จากการจัดอันดับใน 10th Annual Global Banking & Finance Review Awards โดยนิตยสาร Global Banking and Finance Review จากประเทศอังกฤษ

นายบัณฑิต  เจียมอนุกูลกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทเจนเนอราลี่ ประเทศไทยกล่าวว่า เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ควบคู่ไปกับการบริการลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะให้บริการดูแลลูกค้าด้านการเคลมสินไหมมาโดยตลอด ซึ่งประกอบไปด้วยจุดเด่นหลักๆ 3 ด้านได้แก่ มีเครือข่ายโรงพยาบาลและบริการที่ครอบคลุม โดยเรามีเครือข่ายสถานพยาบาลมากกว่า 500 แห่ง ที่ลูกค้าสามารถเข้ารับการรักษาได้โดยไม่ต้องสำรองจ่ายบริการโทรเวชกรรม(Telemedicine) โดยลูกค้าสามารถปรึกษาทางการแพทย์ผ่านโทรศัพท์และออนไลน์  ถึง 22 แห่งโดยไม่ต้องสำรองจ่าย มีระบบจัดการการให้บริการสินไหมที่รวดเร็ว โดยกว่า90% ของการพิจารณาอนุมัติสินไหมผ่านทางแฟกซ์ หรือแฟกซ์เคลมได้รับการตอบกลับภายใน 30 นาที เพื่อที่ลูกค้าจะได้รับบริการอย่างรวดเร็วที่สุด และยังมีบริการตนเองแบบดิจิทัล(Digital Selfservice) ด้วยแอปพลิเคชัน Generali365 ให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลกรมธรรม์ ประวัติการ เคลมดาวน์โหลดเอกสารสิทธิประโยชน์ทางภาษี ค้นหาเครือข่ายโรงพยาบาลใกล้เคียง และสิทธิประโยชน์อื่น อีกมากมายจากแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง

จากความมุ่งมั่นในการให้บริการดังกล่าว  เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ สามารถคว้ารางวัล Best Insurance Company Claims Management Thailand 2020 ใน10th Annual Global Banking & Finance Review Awards จากนิตยสาร Global Banking and Finance Review จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นนิตยสารที่นำเสนอข้อมูลบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและตลาดทั่วโลก  โดยเชิดชูเกียรติองค์กรที่มีพัฒนาการทางธุรกิจยอดเยี่ยม 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน