คลังแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 21 กย.60 ขณะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 29 กย.นี้

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งหมดจำนวน 14,176,170 คน มีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจำนวน 11,431,681 คน โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่เว็บไซต์ www.epayment.go.th และ www.mof.go.th โดยพิมพ์เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเพื่อตรวจสอบได้ทันที หรือสายด่วน โทร.1359 ทั้งนี้จะเริ่มแจกบัตรสวัสดิการวันที่ 21 กันยายน 2560 เป็นต้นไปส่วนผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติยื่นขออุทธรณ์ให้ตรวจสอบคุณสมบัติใหม่ภายในวันที่ 29 กันยายน 2560

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน