กองทุนประกันวินาศภัย ร่วม “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เผยแพร่สิทธิประกันภัยให้ประชาชนสมุทปราการ

กองทุนประกันวินาศภัย  โดยนางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนฯ นำทีมงานเข้าร่วม “โครงการ คปภ. เพื่อคนพิการ” ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2)  เมื่อวันวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อประชาสัมพันธ์ บทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้กับบุคคลากรของ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง ได้ทราบและนำไปเผยแพร่ให้แก่ผู้พิการในศูนย์ฯดังกล่าวได้ทราบถึงสิทธิของประชาชน

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน