นำโดยนายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย พร้อมด้วยพนักงานกองทุนฯ เข้าร่วม เป็นเกียรติมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในการเปิดที่ทำการสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี แห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 209/53 – 54 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. พร้อมนายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นางสาวพุทธภรณ์ วงค์รอด ผู้อำนวยการภาคอาวุโส สำนักงาน คปภ.ภาค 6 (ชลบุรี) และคณะผู้บริหารร่วมกันเป็นประธานเปิดอาคารในพิธี

อีกทั้ง ในปัจจุบันสำนักงาน คปภ. ภาค 6 (ชลบุรี) และสำนักงาน คปภ. จังหวัดชลบุรี มีภารกิจในการกำกับดูแลให้บริษัทประกันภัยปฏิบัติตามกฎ กติกาของสำนักงานและส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายทั้งด้านการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประกันภัยและด้านสิทธิประโยชน์จากการทำประกันภัยที่ถูกต้อง เพื่อให้ประชาชน ผู้เอาประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ตลอดจนให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานในสังกัด คปภ. ภาค 6 จังหวัดชลบุรี สามารถปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยภายในอาคารสามารถรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้มากขึ้น มีทั้งห้องไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ห้องพิจารณาข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ห้องประชุมและ
ห้องสอบนายหน้าประกันภัย เป็นต้น

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน