กองทุนประกันวินาศภัย เคลียร์ลูกค้า 4 บริษัทถูกปิด จบเคสแล้วกว่า 63% ล่าสุดเมษายน 2564  จ่ายคืนเงินกว่า 654 ล้านบาท

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.)

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย (กปว.) เปิดเผยความคืบหน้าการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย กรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกปิด 4 บริษัท ล่าสุดเดือนเมษายน 2564 ว่า กองทุนฯ ได้ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นกว่าร้อยละ 63 หรือ 17,150 ราย คิดเป็นมูลค่าหนี้รวม 654,296,096.14 ล้านบาท จากจำนวนเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย (บอร์ด) ทั้งหมด 27,131 ราย รวมมูลค่าหนี้ทั้งสิ้น 876,448,354.2 ล้านบาท

สำหรับการจ่ายเงินดังกล่าวแยกเป็น บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 7,259 ราย ด้วยมูลค่า 174,358,585.02 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว 4,514 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 139,769,880.21 ล้านบาท

บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 7,411 ราย ด้วยมูลค่า 223,133,029.37 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว 4,751 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 145,508,625.40 ล้านบาท

บริษัท สัมพันธ์ประกันภัย จำกัด มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 10,600 ราย ด้วยมูลค่า 457,641,762.67 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว 6,959 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 354,613,314.78  ล้านบาท

บริษัท เอ.พี.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล อินชัวรันส์ จำกัด มีเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากบอร์ด กปว. จำนวน 1,861 ราย ด้วยมูลค่า 21,314,977.14 ล้านบาท รวมเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่รับเงินไปแล้ว 926 ราย มูลค่าจำนวนเงินที่จ่ายไปแล้วทั้งหมด 14,404,275.75 ล้านบาท

นางวราภรณ์ กล่าวอีกว่า แม้ขณะนี้ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่ทางกองทุนประกันวินาศภัยก็ยังเร่งพิจารณาจ่ายเงินคืนแก่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่เหลืออย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าส่วนของบริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะสามารถดำเนินการจบสิ้นภายในปี 2564 นี้ ซึ่งเหลือเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยที่ยังไม่มารับเงินอีกราว 2,745 ราย รวมมูลค่าเงินประมาณ 34 ล้านบาท

“อยากเชิญชวนให้เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยกับ 4 บริษัทนี้ให้ตรวจสอบรายชื่อที่บอร์ดอนุมัติแล้วได้ที่เว็บไซต์กองทุนฯ https://generalif.appspot.com/enquiry  เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินคืนต่อไปค่ะ” นางวราภรณ์ กล่าว.-

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน