“กองทุนประกันวินาศภัย” เดินหน้าเผยแพร่ความรู้บทบาทหน้าที่กองทุนปชช.

เพิ่มเพื่อน

นางวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัยเข้าร่วมโครงการรณรงค์และสร้างความตระหนักให้แก่ผู้องค์กรผู้บริโภค องค์กรสิ่งแวดล้อมและภาคธุรกิจ ในแนวทางของการบริโภคและยั่งยืน ร่วมกับ สคบ. ในชื่อ คลินิก สคบ. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เพื่อบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยให้ประชาชนรู้จักกองทุนประกันวินาศภัยมากขึ้น ณ ยุวพุทธิกสมาคม จังหวัดสิงห์บุรี 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน