ทำความรู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย ในฐานะ ผู้เยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้ ผู้ได้รับความเสียหายแทนบริษัทที่ปิดตัวไป

มีหลายคนยังไม่เคยรู้จักกองทุนประกันวินาศภัยมาก่อน แต่หลายคนที่เคยซื้อประกันภัยแล้ว ต่อมาเมื่อบริษัทประกันภัยนั้นมีเหตุต้องปิดตัวไป ได้รู้จัก กองทุนประกันวินาศภัย กันมากขึ้นตามบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยกับผู้เสียหายจากบริษัทประกันภัยที่ปิดตัวไปซึ่งมีความเกี่ยวโยงเชื่อมโยงในเรื่องของการเยียวยา การจ่ายค่าสินไหมทดแทนบริษัทที่ปิดตัว

กล่าวสำหรับ  กองทุนประกันวินาศภัย เป็นองค์กรรัฐที่ได้จัดตั้งขึ้นตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัยฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 เพื่อเข้ามาให้ความคุ้มครอง “ผู้เอาประกันภัย” “ผู้รับผลประโยชน์” และ “ผู้ได้รับความเสียหายที่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามสัญญาประกันภัย”  กรณี “บริษัทประกันวินาศภัย” ถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรือ ปิดกิจการไป

ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหา “บริษัทประกันวินาศภัย” ปิดตัวไป  กองทุนประกันวินาศภัย ก็จะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครอง แทน

สำหรับ การเยียวยาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ผู้ได้รับความเสียหาย ทางกองทุนฯจะเยียวยาให้ตามกฎหมายและตามที่ ผู้เสียหายได้ยื่นคำขอเอาไว้ โดยวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ตามกฎหมาย

นอกจากนี้ กองทุนประกันวินาศภัย ยังมีบทบาทหน้าที่ในการช่วยส่งเสริม สนับสนุน ธุรกิจประกันภัย ให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ซึ่งปัจจุบัน หลายคนจะเริ่มเห็น แมสคอต  “มิสเตอร์กิ๊ฟแมน” มาคอยทำหน้าที่สื่อสารเรื่องราวของกองทุนประกันวินาศภัย ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารได้เข้าใจ ตามปณิธานของกองทุนประกันวินาศภัยที่ต้องการสร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจประกันวินาศภัยให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิม

อย่างไรก็ตาม ทุกท่านที่สนใจความรู้เพิ่มเติม สามารถสอบถามติดต่อ “กองทุนประกันวินาศภัย” ได้ที่ เลขที่ 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 15 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 791 1444 www.gif.or.th 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน