กปว.เดินสายร่วม สำนักงานคปภ. เผยแพร่ความรู้ประกันภัยชาวกาฬสินธุ์ในโครงการ “Training for the Trainers”  ปี 2563   

คุณวราภรณ์ วงศ์พินิจวโรดม  ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย  (กปว.)  เปิดเผยว่า วันนี้ ( 30 มิถุนายน 2563) ทางกองทุนฯได้เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ณ หอประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์   

ซึ่งกองทุนฯได้มอบหมายให้นางสาวพิชยาพร ด่านทวีศิลป์   เจ้าหน้าที่แผนงานและพัฒนา ส่วนประชาสัมพันธ์ นำข้อมูลข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัยไปเผยแพร่กับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้พร้อมการประชาสัมพันธ์สื่อสารเรื่องเกี่ยวกับผู้ที่เคยทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันวินาศภัยที่ปิดตัวไปแล้ว และได้ติดต่อยื่นขอรับเงินคืนกับกองทุนฯไว้ ให้รีบตรวจสอบรายชื่อเพื่อขอรับเงินของตนเองคืน

โดยผู้ที่ได้รับการอนุมัติจ่ายเงินจากกองทุนฯสามารถตรวจสอบสิทธิ์ขอรับเงินคืนได้ที่ เว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย หรือ คลิกที่ลิงค์นี้ https://generalif.appspot.com/enquiry   หากพบชื่อในระบบให้รีบแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารตามที่กองทุนฯกำหนดไว้ เมื่อตรวจสอบและผ่านตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว กองทุนฯจะโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้.

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน