นักจิตวิทยาแนะ GEN Y  Start ก่อนสุขให้สมาร์ทช่วงสูงวัย

 

 

 

สังคมสูงวัยในปัจจุบันกำลังเริ่มแผ่ขยายเพิ่มขึ้นทวีคูณ คนรุ่นใหม่วัยทำงานเช่น GEN Y ในอนาคตหรือ 10 ปีข้างหน้านี้ คือ บุคคลสำคัญที่ต้องเตรียมตัวอยู่ให้สมาร์ทหลังหยุดทำงานไปแล้วไม่เป็นภาระลูกหลาน ญาติพี่น้องหรือเป็นก็ให้น้อยที่สุด  การเตรียมความพร้อมเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คัคนางค์ มณีศรี คณบดีคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้ความรุ้ผ่านเว็บไซต์ INNWHY.COM   ว่า ตามที่นักประชากรศาสตร์ให้ข้อมูลไว้ว่า  ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยในไม่นานและคนสูงวัยเป็น 1 ใน 4 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ  ถือเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ คนไทยยังไม่ค่อยตระหนัก และให้ความสำคัญถึงการเตรียมพร้อมในอนาคตว่า จะอยู่อย่างไรหลังหยุดทำงานไปแล้ว

 

 

ทั้งนี้ความน่าสนใจอยู่ที่การวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมเข้าสู่สังคมสูงวัย หรือการเป็นผู้สูงวัยอย่างมีความสุขให้ได้หลังหยุดทำงานไปแล้ว นั่นคือการเริ่มต้นเตรียมตัววางแผน โดยเฉพาะผู้อยู่ในวัยเริ่มทำงาน เพราะมองว่าการเริ่มต้นเร็วเป็นเรื่องที่ดี

 

 

ทั้งนี้ สุขภาพกายสุขภาพใจนับเป้นปัจจัยสำคัญของการเตรียมตัว เนื่องจากร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงตามวัยและกาลเวลา เรื่องความสนใจในชีวิต และเรื่องของสุขภาพมีการเปลี่ยนไป สิ่งเหล่านี้เมื่อไปถึงจุดหนึ่งหลายคนอาจจะไม่ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและมีโอกาสนำไปสู่ความเครียดในชีวิตได้ แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้ การขจัดความเครียด ก็สามารถทำได้ ซึ่งมีหลายวิธีด้วยกัน

 

 

สิ่งที่ทุกคนทุกวัยสามารถปฏิบัติได้อย่างง่ายเลยก็คือ เรื่องของการออกกำลังกายให้สม่ำเสมอ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ รวมถึงการพักผ่อนที่เพียงพอเพราะคนเราเมื่อชีวิตเดินทางไปถึงช่วงสูงวัย   เรื่องของสุขภาพและสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป  เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บจะตามมาจึงควรเตรียมความพร้อมเสียแต่วันนี้ เพื่อให้ร่างกายมีการเจ็บป่วยน้อยที่สุดเมื่อเวลานั้นมาถึง

 

 

ผศ.ดร.คัคนางค์ กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นนักจิตวิทยา จึงอยากให้สังคมคนทำงานให้ความสำคัญในเรื่องเหล่านี้อย่างมาก โดยเริ่มจากการดูแลร่างกายของเรา ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเตรียมตัวเตรียมใจรับมือให้ได้ คนสูงวัยจำนวนหนึ่งจะมีอาการโรคซึมเศร้า หากเป็นมากๆ และไม่ได้รักษาหรือไม่มีวิธีการจัดการที่เหมาะสมมีโอกาสนำไปสู่การฆ่าตัวตายได้

 

Happy Asian Family Playing with daughter in the living room

 

ดังนั้นสิ่งที่อยากจะเตือน คือ ให้สังเกตตัวเองว่าเราไม่มีความสุขหรือเปล่า ชอบรู้สึกว่าตัวเองดูไม่มีความหมายกับรอบข้างหรือไม่ หรือรู้สึกว่าในแต่ละวันดูไม่มีความหมายเลย หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น แนะนำว่าควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ หรือ จิตแพทย์ แต่ปัญหาที่ตามมาคือ  คนไทยส่วนใหญ่มักไม่ยอมไปพบจิตแพทย์ เนื่องจากกลัวว่าคนรอบข้างจะหาว่า บ้า หรือผิดปกติ ซึ่งจริงๆ แล้วการไม่ไปพบจิตแพทย์ หรือ นักจิตวิทยา ถือเป็นสิ่งที่อันตราย

 

 

“ตัวอย่างในสังคมตะวันตกมองเรื่องการพบจิตแพทย์เป็นเรื่องปกติ ขณะที่ในสังคมประเทศไทยไม่มีน้อยมากที่จะยอมรับได้เพียงเพราะยังไม่รู้ถึงแก่นที่แท้จริงว่า   นักจิตวิทยาเขาทำอะไร นักจิตแพทย์เป็นเช่นไร จะดูแลในเรื่องอะไร”

 

 

ดร.คัคนางค์ กล่าวว่า เมื่อใดที่รู้สึกว่าเริ่มไม่มีความสุข และไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร ควรมีที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อให้คำแนะนำ และไม่ควรคิดว่าตัวเองจะสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ถ้าต้องเตรียมพร้อมรับมือและดูแลตัวเองเมื่อถึงช่วงวัยใกล้เกษียณอายุ ซึ่งสิ่งที่จะทำให้มีความสุขได้ คือ การออกกำลังกาย ซึ่งถือเป็นตัวช่วยทำให้มีความสุข และการมีสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบๆตัว .

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน