วิริยะ ผนึก กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 จัดกีฬาสามัคคี เสริมสร้างสุขภาพ

เพิ่มเพื่อน

นายประวิตร สุขสันติสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  นำผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรม “กีฬาสี สานสัมพันธ์ กลุ่มพัฒนาธุรกิจ 1 ครั้งที่ 2” ประจำปี 2562 เพื่อสนองต่อนโยบายของบริษัทฯ ในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่พนักงาน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน อันเป็นผลต่อเนื่องที่จะก่อให้เกิดความสามัคคีและความร่วมมือในการประสานงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ สนาม Happy Sport Club ซอยรัชดา 18

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน