จากเหตุการณ์เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา เพลิงไหม้ภายในชุมชนซอยรัชดาภิเษก 36 แยก 9-3-2-1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ นำมาสู่ความสูญเสียและเสียหายในทรัพย์สิน  สำนักงาน คปภ. ได้สำรวจความเสียหายและติดตาม ตรวจสอบข้อมูล การทำประกันภัยเบื้องต้น พบว่าบ้านเรือนที่เสียหายทั้ง 7 หลัง ไม่ได้ทำประกันภัยไว้  ส่วนผู้เสียชีวิตทั้ง 3 ราย กำลังอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบข้อมูลการทำประกันภัย  

หากมีการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ จะสามารถช่วยบรรเทา เยียวยา ความเดือดร้อนจากความสูญเสียและเสียหายในทรัพย์สินได้ ซึ่งปัจจุบันมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ 

 

1.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

เหมาะกับสถานประกอบธุรกิจ ให้ความคุ้มครองอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ร้านค้า โรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้า โกดัง หรือโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ตลอดจนทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า สต๊อกสินค้า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้า เป็นต้น

2.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย  

ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้างนั้น เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง สิ่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อการอยู่อาศัยของผู้เอาประกันภัย

3.กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)  

ให้ความคุ้มครองกว้างกว่ากรมธรรม์อัคคีภัย เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ การโจรกรรมและอุบัติเหตุจากสาเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น เป็นต้น

 

4.กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) เบี้ยประกันภัย  400 บาทต่อปี ให้ความคุ้มครอง ดังนี้

1.คุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย  คือ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า การระเบิด

2.คุ้มครองความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ

3.หากบ้านเรือนเกิดความเสียหายจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ จำเป็นต้องจัดหาที่พักชั่วคราว จะได้รับความคุ้มครองอีกไม่เกินวันละ 300 บาท ไม่เกิน 30 วัน  

ดังนั้น การมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวเนื่องกับไฟไหม้ ทั้งประชาชนและผู้ประกอบการ ควรให้ความสำคัญกับการทำประกันภัยเพื่อให้การประกันภัยเข้ามาช่วยบรรเทา เยียวยาความสูญเสียหรือเสียหายต่าง ๆ  สามารถเลือกซื้อการประกันภัยที่เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยงของตนเองได้ โดย พิจารณาจากสถานที่ตั้ง และลักษณะการใช้อาคารของตนเอง รวมทั้งความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัย.  

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน