กรณี “ผู้ประสบภัยจากรถ” แล้ว “นิ้วขาด” พ.ร.บ.ให้ความคุ้มครองอย่างไร…?

เพิ่มเพื่อน

HowTo รายการ INNWHY ต่อกรณี “ผู้ประสบภัย” ได้รับความเสียหาย นิ้วขาด จะได้รับความคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ อย่างไร ?

อาจารย์ประสิทธิ์ คำเกิด รองประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย   ให้ความรู้ว่า  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีวัตถุประสงค์ต้องการประกันความคุ้มครองต่อร่างกายและชีวิตของผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากการใช้รถ

ในเรื่องของความคุ้มครองสืบเนื่องจากเกิดเหตุจากรถ ที่ตามมาในเรื่องค่ารักษาพยาบาลแล้วยังมีความเสียหายอื่นที่กรมธรรม์ได้ให้ความคุ้มครองอยู่อีกหลายกรณี ยกตัวอย่าง กรณี การเกิดอุบัติเหตุแล้วสูญเสียอวัยวะ ซึ่งเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะต้องมาพิจารณาดูว่าอยู่ในขั้นไหน อย่างไร และจะได้รับความคุ้มครองอย่างไร

อันดับแรก ในกรณีหาก “ผู้ประสบภัย” จากรถได้รับความเสียหาย “นิ้วขาด” จะได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำนวน 200,000 บาท แต่ทั้งนี้ “ผู้ประสบภัย” ต้องเข้าหลักเกณฑ์ด้วยว่า นิ้วที่สูญเสียนั้น สูญเสียไปแค่ไหนอย่างไร

ซึ่งในข้อกำหนดได้ระบุไว้ว่า ในกรณี “เราเป็นผู้ถูกกระทำ”  แล้วเกิดการสูญเสียนิ้วเกินกว่า 1 ข้อหรือถูกตัดเกิน 1 ข้อ ไม่ว่าจะกี่นิ้วและจะเป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าก็ตาม  บริษัทที่รับประกันภัย ให้ความคุ้มครองจำนวน 200,000 บาท

ส่วนกรณีสูญเสียนิ้วไม่ถึง ข้อ ให้รักษาพยาบาลตามปกติ เบิกค่าใช้จ่ายตามใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลตามจริงไม่เกิน 80,000 บาท.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน