ผลสำรวจสุขภาพของประชาชนคนไทย โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่า คนวัยทำงานอายุ 15 ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมกินผักผลไม้ต่อวันเพียงพอตามข้อแนะนำเพียงร้อยละ 25.9 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.2 มีดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ เพียงร้อยละ 36.43 มีภาวะอ้วน ร้อยละ 37.5 พบโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 24.7 ถือเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง

ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างสุขภาพดีอย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วยให้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในระดับมาตรฐาน ไร้ปัจจัยเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทาง แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย มีแนวทางปฏิบัติ   7 สัปดาห์รอบรู้ สู่สุขภาพดี สำหรับ กลุ่มเสี่ยงที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) เกินมาตรฐาน ให้กลับมามีสุขภาพดี ดังนี้

 

สัปดาห์ที่ 1 : ทำความรู้จักร่างกายตัวเอง

1.วัดรอบเอว / ชั่งน้ำหนัก

2.เริ่มเดินให้ได้วันละ 10,000 -15,000 ก้าว ช่วยเผาผลาญร่างกายได้ 350-500 แคลอรี่

 

สัปดาห์ที่ 2  :

1.กินแป้งวันละ 6-8 ทัพพี

2.ลด หวาน มัน เค็ม

3.ออกกำลังกายให้มากขึ้น

 

สัปดาห์ที่ 3 :

1.เน้นกินเนื้อปลา/เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

2.ดื่มนมไขมันต่ำ 1-2 แก้ว /วัน

3.หลีกเลี่ยงน้ำหวาน

4.ดื่มน้ำเปล่าอย่างน้อย 6-8 แก้ว /วัน

 

สัปดาห์ที่ 4 :

1.กินผักสด ผลไม้สดให้มากขึ้น

2.ระหว่างทำงาน ทำกายบริหารยืดกล้ามเนื้อทุก 1 ชั่วโมง

3.พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ทุก 10 นาที

4.ปรับท่าทำงานทุก 20 นาที ป้องกัน โรคออฟฟิศซินโดรม

 

สัปดาห์ที่ 5 :

1.กำจัดความเครียด ด้วยการดูหนัง ฟังเพลง

2.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-9 ชั่วโมง

 

สัปดาห์ที่ 6 :

1.ทบทวนการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ 5 สัปดาห์ที่ผ่านมา

2.ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อน-หลังออกกำลังกายท่าละ 10-30 วินาที

3.ออกกำลังกายให้ต่อเนื่องมากกว่า 20 นาทีต่อวัน สัปดาห์ละ 5 วัน ถ้าน้ำหนักไม่ลดให้เพิ่มเวลาเป็น 30-60 นาที

4.ดูแลรูปร่างให้กระชับด้วยการออกกำลังกายและทุกๆ สัปดาห์ควรเพิ่ม จำนวนก้าว 10 เปอร์เซ็นต์ และจดบันทึกจำนวนก้าวทุกครั้ง

 

สัปดาห์ที่ 7 : สัปดาห์สุดท้ายแห่งการพิชิตเส้นชัย วิถีสุขภาพดี

1.ประเมินร่างกายตัวเอง เพื่อเปรียบเทียบร่างกายก่อนและหลังเข้าโปรแกรม 7 สัปดาห์รอบรู้

2.ทบทวนความรู้ กิจกรรมต่างๆ ที่ทำมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1

3.ประเมินร่างกายตัวเองอีกครั้งเมื่อครบ 6 เดือนหรือ 12 เดือน

 

หลังจากครบทั้ง 7 สัปดาห์แล้ว แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย แนะนำว่า ควรหมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองตามแนวทาง 7 สัปดาห์ต่อไปอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวต่อไปด้วย.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน