กรม สบส. ก.สาธารณสุข ติวเข้มสถานพยาบาลเคลมค่ารักษาชาวต่างชาติ

เพิ่มเพื่อน

นายแพทย์ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรมสบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากกองสุขภาพระหว่างประเทศ กรม สบส.ว่า สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย  ปัจจุบันราวๆ 40 ล้านคนต่อปี และเมื่อดูข้อมูลด้านการรักษาพยาบาลพบว่ามีชาวต่างชาติที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล(รพ.)ภาครัฐ และไม่ชำระค่ารักษาพยาบาลจนเกิดหนี้สูญ เป็นหลักร้อยล้านบาท จากสภาพปัญหาดังกล่าว กองสุขภาพระหว่างประเทศ จึงได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานกลาง(Claim Center)ในการช่วยเหลือและติดตามค่ารักษาพยาบาลกับชาวต่างชาติในกรณีค้างชำระ พร้อมพัฒนาให้รพ.ภาครัฐจัดตั้งหน่วยงานในการเคลมค่ารักษาพยาบาลจากชาวต่างชาติ นำร่อง 5 จังหวัด และวางมาตรการในการแก้ไขปัญหา ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาวตามข่าวที่เคยได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ด้านนางเสาวภา จงกิตติพงศ์ ผู้อำนวยการกองสุขภาพระหว่างประเทศ กล่าวเพิ่มเติมว่าจากการที่ประเทศไทยมีนโยบายพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรในเขตบริการสุขภาพที่ 6 มากกว่า 10 ล้านคน มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดท่องเที่ยวเขต  ภาคตะวันออก ทั้งแบบเดินทางไป-มา และแบบอยู่ยาว(Long Stay) กรม สบส. จึงจัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่สถานพยาบาลภาครัฐในจังหวัดท่องเที่ยวเขตภาคตะวันออก เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ณ จังหวัดตราด เพื่อให้สถานพยาบาลพร้อมรับมือกับการรักษาพยาบาลนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ให้สามารถจัดเก็บค่ารักษาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือช่วยลดภาระที่สถานพยาบาลต้องแบกรับค่าใช้จ่าย ไม่ให้เกิดผลกระทบจนกลายเป็นหนี้สูญ โดยมีรพ.ภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นต้นแบบด้าน International Claim มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการบริหารจัดการปัญหาการเคลมค่ารักษาพยาบาลชาวต่างชาติอย่างมืออาชีพ

รวมทั้งได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นศูนย์บริการสุขภาพชาวต่างชาติ กองบริหารการสาธารณสุข  ทั้งนี้ กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งปีงบประมาณ 2562 กรมฯได้จัดประชุมด้านการจัดเก็บค่ารักษาชาวต่างชาติ ทั้งหมด 4 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคอีสานที่จังหวัดอุบลราชธานี และล่าสุดคือภาคตะวันออกที่จังหวัดตราด.  

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน