ส.วิชาชีพสุขศึกษาแสดงความยินดีอธิบดีใหม่กรม สบส.

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ นายกสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง หัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) พร้อมกันนี้สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนด้านวิชาการในการดำเนินงานสุขศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในฐานะที่อธิบดีกรม สบส.เป็นนักสุขศึกษาดีเด่น โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ทีมงาน INN WHY?

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ ติดตามรับชมรายการสด ทุกวันศุกร์ เวลา 15.30 – 16.30 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM ช่อง 62 ,
Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com