สมาคมประกันชีวิตไทย เดินหน้าสร้างนักวางแผนการเงินรุ่นเยาว์ ประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงการเงินให้ตนเองและครอบครัว

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 เวทีแสดงความรู้ความสามารถในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การวางแผนประกันชีวิต เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้สร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตนเองและครอบครัว สอดคล้องกับพันธกิจหลักของสมาคมฯ ในการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการประกันชีวิต (Insurance Literacy)

สำหรับผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษา และศึกษาดูงานต่างประเทศรวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ ด.ช.ณณัฐรัชต์ แวววีรคุปต์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร ผู้ชนะระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ ด.ญ.วรินทร พิมลศรี โรงเรียนสาธิตมศว.ประสานมิตรฝ่ายประถม ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แก่ ด.ญ.สุตาภัทร ตั้งอมรสิทธิชัย โรงเรียนเบญจมาราชูทิศจังหวัดจันทบุรี ผู้ชนะระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้แก่ น.ส.พิชญา ปรมาเวศ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน