“คปภ.” ยกระดับนวัตกรรมประกันภัย

เดินหน้า Insurance Regulatory Sandbox ครั้งแรกของปท.

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยที่เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงานเท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสและความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทยต้องเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงได้ยกระดับการกำกับและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสภาพแวดล้อม (ecosystem)ที่เหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจประกันภัยในยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันที่เข้มข้นมากขึ้น และรองรับการขับเคลื่อนไปสู่ digital insurance regulator เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทประกันภัยและประชาชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังคงรักษาระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ ด้วยการเปิดโครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย นายหน้าประกันภัยนิติบุคคล หรือ FinTech Firms ที่ร่วมกับบริษัทประกันภัยหรือนายหน้าประกันภัยนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการ โดยธุรกรรมที่นำมาทดสอบต้องเป็นธุรกรรมที่อยู่ในขอบเขตการกำกับดูแลของสำนักงาน คปภ. และเป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและ/หรือลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ

สำหรับการเปิดโครงการนี้ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาเบื้องต้นได้มี FinTech Firms และบริษัทประกันภัยเข้ามาหารือแล้วจำนวนมาก ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการสมัครภายหลังจากส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว สำนักงาน คปภ. จะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาการเข้าร่วมโครงการต่อไป

ซึ่งสำนักงาน คปภ. หวังว่าจะเป็นสนามทดสอบให้แก่ภาคเอกชน ในการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีประกันภัย เพื่อช่วยลดต้นทุนในการประกอบธุรกิจ รวมไปถึงพัฒนาสินค้าและบริการต่างๆ และปรับตัวได้ทันกับเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงกิจกรรมการใช้บริการของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอีกด้วย ทั้งยังจะช่วยให้สำนักงาน คปภ. ได้ปรับตัวในการพิจารณากฎระเบียบต่างๆให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอีกด้วย

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน