พ.ร.บ.รถทุกประเภทให้ความคุ้มครองอะไรเราบ้างหลังเกิดเหตุ  

 

อาจารย์ประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด กล่าวว่า การประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ภาคคือ การประกันภัยภาคบังคับกับการประกันภัยภาคสมัครใจ

โดย “ประกันภัยภาคบังคับ” ให้ความคุ้มครองชีวิตร่างกายของคน ส่วน “ประกันภัยภาคสมัครใจ” ให้ความคุ้มครองทั้งเสียชีวิต ชีวิตร่างกายของคน รวมถึงทรัพย์สินด้วย

 

หลังจากเกิดเหตุแล้ว คนใกล้ชิด รวมถึงตัวเราเอง เกิดคำถามตามมาและไม่มั่นใจในความคุ้มครองตามมา ว่า บริษัทจะให้ความคุ้มครองอะไร อย่างไร ประกันภัยจ่ายตามวงเงินคุ้มครองจริงหรือไม่ ให้เริ่มที่ การ “ประกันภัยภาคบังคับ” ก่อนว่า

รถทุกคัน ทุกประเภทต้องมี “ประกันภัยภาคบังคับ” หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ มีประกันกับบริษัทใดก็ตามจะให้ ความคุ้มครองเหมือนกันหมด

 

กรณี ขับรถไปทำให้บุคคลอื่นได้รับการบาดเจ็บ และรถได้ทำประกันภัยภาคบังคับหรือ พ.ร.บ.ไว้ จะไปดูแลชดใช้ค่าเสียหาย ให้กับคู่กรณี

ถ้า “บาดเจ็บ” “ประกันภัย” ต้องจ่ายให้เรา 80,000 บาท
ถ้าขับรถไปชนเขาทำให้ “นิ้วขาด” จะกี่นิ้วก็ตาม “ประกันภัย” ต้องจ่ายให้เรา 200,000 บาท
ถ้า “มือขาด” เกินข้อมือ “ประกันภัย” ต้องจ่ายให้เรา 250,000 บาท
ถ้า “มือขาด” ข้างนึง หรือ “ตาบอด” ข้างนึง สูญเสียอวัยวะ 2 ข้าง “ประกันภัย” ต้องจ่ายให้เรา 300,000 บาท
ถ้า อวัยวะอยู่ครบแต่ “สมอง” ไม่สั่งการ นอนเป็นผัก ไม่สามารถประกอบสัมมาชีพได้ “ประกันภัย” จะคุ้มครองให้ 300,000 บาท

เหล่านี้คือ การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ภาคบังคับ ให้กับรถทุกประเภท (รถยนต์,รถโดยสาร,รถบรรทุก,รถจักรยานยนต์) คุ้มครองแบบเดียวกัน เนื่องจากเป็นประกันภัยตามกฎหมาย.

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน