ส.ประกันวินาศภัยผนึก 6 หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการประกันภัย “ข้าวนาปี-ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” ปี 62-63

นายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า ตามที่ ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 แล้วนั้น สมาคมประกันวินาศภัยไทย จึงได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงการคลัง กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สถาบันวิจัยป๋วยฯ) ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และทีมงานจากสมาคมประกันวินาศภัยไทย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562/2563 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ยังได้นำคณะผู้แทนจากบริษัทประกันภัยภายในประเทศ (Insurers) และบริษัทประกันต่อต่างประเทศ (Reinsurers) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการรับประกันภัยและประกันภัยต่อ ด้านพืชผล (Crop Insurance/Reinsurance Specialist) ประกอบด้วย บริษัทชั้นนำระดับโลก เช่น Swiss Re, Munich Re, Partner Re, Chaucer และ Canopias ร่วมลงพื้นที่ศึกษาดูงานแปลงนาข้าวและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ อำเภอพิบูลมังสาหาร และ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อีกด้วย

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน