“นีโอ” ชี้ตลาดผู้สูงอายุโต 1,000 ล้านต่อปี เชื่อ 5 ปี แตะ 3,000 ล้าน

ด้าน “ไคโรเฮลท์” ศูนย์กระดูกรุกตลาดสูงวัยอาเชียนคาดรายได้ปีนี้โต 40%

นางสาวบุษยา ประกอบทอง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ็น.ซี.ซี.เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัดกล่าวว่า ประเทศไทยกำลังกว่าสู่สังคมผู้สูงอายุในอีก6 ปีข้างหน้า คือจะมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมด โดยจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุุบันที่มีเพียงร้อยละ 10 จากประชากร 66 ล้านคน ผลพวงจากการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้มีเพียงสวัสดิการต่างๆที่อาจจะเพิ่มผลประโยชน์หรือการเสนอขยายอายุการเกษียณราชการจากเดิม60 ปีเป็น65  ปี เพื่อรองรับเท่านั้น แต่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็เติบโตมาพร้อมๆกันอย่างปฏิเสธไม่ได้ จะเห็นได้จากประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และอังกฤษ โดยเฉพาะด้านการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีทันสมัยทำให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตของผู้สูงวัยได้มากขึ้น โดยที่ผ่านมาคาดว่าสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี และเชื่อว่าภายใน 5 ตลาดกลุ่มนี้จะโตกว่า 3,000 ล้านบาท

ด้วยเหตุนี้จึงได้จัดงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 (InterCare Asia 2017) จะขึ้นในวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ โดยในงานจะมีการรวบรวมสิ่งของและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุรวมถึงสินค้าและบริการและเทคโนโลยีที่จะเข้ามาตอบโจย์ในช่วงสูงวัย ซึ่งจะแบ่งการจัดเป็น 5 โซน คือ

ภายในงานจะแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 5 โซน ได้แก่

  1. โฮมแคร์ซึ่งจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และผู้พิการ เช่น วีลแชร์ รีสแบนด์สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์ในการอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน
  2. รีแฮบบิทเทชั่นจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการดูแลช่วยเหลือและปกป้องผู้สูงอายุ เช่น หุ่นยนต์ผู้ช่วยศูนย์กระดูกและข้อ เครื่องช่วยฟัง
  3. เมดิคัลทัวร์ริซึ่มหรือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น สปา ฟิตเนส และสถานบริการนวดแผนไทย
  4. ด้านบริการ จะมีสินค้าสำหรับดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น Nursing Home วีลแชร์ติดตั้งบนรถสำหรับผู้พิการ โรงพยาบาลที่ดูแลผู้สูงอายุโดยเฉพาะ
  5. นิวทริชั่นฟู้ดส์ซึ่งจะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริมและสมุนไพร ทั้งของไทยและจีน

นอกจากนี้ จะมีการจัดแสดงสินค้าที่พัฒนาให้มีเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสุขภาพเพื่อสำหรับนำไปดูแล ช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุ และคนพิการ โดยมีไฮไลท์ที่น่าสนใจ ได้แก่ นวัตกรรมสำหรับการดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการ เช่น หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ เบาะวีลแชร์ติดตั้งบนรถตู้ และเบาะวัดอุณภูมิ ความดัน สำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยคาดว่าตลอดระยะเวลา 3 วันจะมีผู้ร่วมงานทั้งสิ้น 5,000 คน เงินสะพัดภายในงานไม่ต่ำกว่า 600 ล้านบาท

นายณัฐพล ชัยอุดม ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ศูนย์การแพทย์ทางเลือก ไคโรเฮลท์ แบงคอก กล่าวว่า ไคโรเฮลท์ คือศูนย์การแพทย์ด้านกระดูกและข้อ ที่นำศาสตร์การแพทย์เพื่อการป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูกระดูดและข้อสำหรับผู้สูงอายุ โดยหลีกเลี่ยงการใช้ยา หรือการผ่าตัด  และคืนสุขภาพที่ดีให้กับผู้เข้ารับการรักษาอย่างแท้จริง เน้นการรักษาที่ต้นเหตุของปัญหา ไม่รักษาตามอาการ โดยนำหลักการทางด้านเวชศาสตร์กระดูกและข้อ เช่น ออร์โธปิดิกส์ ไคโรแพรคติก ด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ด้านเวชศาตร์การกีฬา รวมทั้งการทำกายภาพบำบัดและการฟื้นฟูและโภชนาการบำบัดมาออกแบบการรักษาเจาะจงเฉพาะบุคคลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาวไทย และต่างชาติ แบ่งเป็นชาวไทย 30% และชาวต่างชาติ 70%  อันดับ 1 คือกัมพูชา รองลงมาคือ เมียนมา และบรูไน ตามลำดับ โดยที่ผ่านมา ไคโรเฮลท์ มีผลประกอบการประมาณ 30 ล้านบาท คาดว่าปี 2560 นี้จะโตขึ้น 30 – 40% จากกระแสการบอกต่อเรื่องคุณภาพการให้บริการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลสัมฤทธิ์จากการรักษา ประกอบกับการทำตลาดที่ใช้โซเชียลมีเดียมากขึ้น และกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้าโดยตรงผ่านการออกบูธในงานแสดงสินค้าที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย อย่างเช่นงานอินเตอร์แคร์ เอเชีย 2017 งานแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุระดับนานาชาติ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้า ไบเทค บางนา

 

 

 

เพิ่มเราเป็นเพื่อนได้แล้ววันนี้!.... เพิ่มเพื่อน